Cambridge Language Specialists

eCORRECTOR bezpośrednio pomaga naukowcom i wydawcom

eCORRECTOR bezpośrednio pomaga naukowcom i wydawcom

Polska nauka ma ogromny potencjał – prowadzimy wiele znaczących projektów badawczych, które mogą rzucić nowe światło na dotychczasowy zasób wiedzy. Niestety, bariery językowe oraz stosunkowo niski odsetek polskich publikacji w języku angielskim nie pozwalają na wypracowanie globalnej renomy. W ramach wspierania idei umiędzynarodowienia nauki, eCORRECTOR przygotował ofertę tłumaczenia i korekty dostosowanej do potrzeb redaktorów i wydawców.

Korekta artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji to nasza specjalność – pomogliśmy opublikować kilkaset artykułów w różnych czasopismach i monografiach. Jesteśmy także rekomendowanym korektorem czasopisma Ginekologia Polska, a także stale współpracujemy z autorami piszącymi teksty dla grupy Via Medica oraz Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie.

Podstawowym założeniem wspomnianej usługi jest realizacji wykwalifikowanemu native speakerowi języka docelowego, który posiada rozległe doświadczenie w redakcji tekstów oraz tytuł doktora lub jego ekwiwalent (np. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) w dziedzinie zbliżonej do tej omawianej w artykule.

eCORRECTOR zapewnia wsparcie na każdym etapie przygotowywania tekstu do publikacji:

  • Nasz zespół doświadczonych tłumaczy przełoży tekst na dany język obcy, zachowując zawarte w nim myśli oraz profesjonalnie odzwierciedlając zawartość
  • Tekst możemy poddać korekcie jeszcze przed recenzją, zapewniając sprawdzenie poprawności gramatycznej, interpunkcji oraz specjalistycznej terminologii – tak, jak robimy to codziennie w ramach usługi korekty specjalistycznej pod nadzorem Kierownika Zespołu Korekt, dra Marka Hunt
  • Pomożemy we wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzentów oraz przygotowaniu profesjonalnej odpowiedzi na ich uwagi
  • Nasi korektorzy sprawdzą publikację przed drukiem, np. po złożeniu do formatu PDF
  • eCORRECTOR wesprze także w przygotowaniu wskazówek dla autorów – będą one jasne i zrozumiałe

Nasze usługi znajdują uznanie także poza instytucjami naukowymi. Mieliśmy także możliwość współpracy z Zamkiem w Malborku oraz Instytutem Łukasiewicza. Kwartalnik Tekstyliów Technicznych Tetex to także nasz stały partner biznesowy!

W ramach tej usługi gwarantujemy, że:

  • Cała publikacja jest poprawna językowo, a myśli są wyrażone odpowiednim rejestrem
  • Specjalistyczna terminologia jest sprawdzona przez kompetentnego korektora
  • Treść jest całkowicie zrozumiała i nie zawiera wpadek kulturowych czy językowych
  • Warunki współpracy odpowiadają wymaganiom klienta – korektorów dobieramy na podstawie treści publikacji oraz dopasowujemy się do terminów

Gorąco zachęcamy do kontaktu z nami w ramach czatu eksperta lub drogą mailową. Z przyjemnością przedstawimy szczegóły oferty oraz pomożemy ustalić optymalna strategię działania.

Dodaj komentarz


Kontakt

Mill Lane, Sawston
CB22 3HY Cambridge
WIELKA BRYTANIA
 +44 788 497 7809
ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
POLSKA
 +48 22 122 80 71

O nas

eCORRECTOR to specjalistyczny serwis usług językowych native speakerów. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, którym oferujemy wysokie jakościowo tłumaczenia przeznaczone na rynki zagraniczne. Naszymi klientami są także środowiska naukowe, które mogą liczyć na w pełni profesjonalną korektę publikacji wykonywaną przez native speakerów z tytułem doktora w danej dziedzinie naukowej.
Regulamin usług →