Cambridge Language Specialists

Habilitacja Redaktora Naukowego eCORRECTOR

Habilitacja Redaktora Naukowego eCORRECTOR

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasz Redaktor Naukowy, dr Mark J. Hunt, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego (PAN).  Mark Hunt jest autorem ponad 20 publikacji dotyczących neurofarmakologii, które ukazały się w międzynarodowych czasopismach recenzowanych o wysokim prestiżu, jak np. Journal of Neuroscience oraz Biological Psychiatry. Po otrzymaniu stopnia doktora na Uniwersytecie w Cambridge, rozpoczął w 2006 działalność naukową w Instytucie Nenckiego. Jego najważniejsze dokonania badawcze wiążą się z identyfikacją anormalnie szybkiej aktywności mózgu przy schizofrenii, co może pomóc w zrozumieniu jej patologii oraz przygotowaniu efektywniejszych metod leczenia farmakologicznego.

Wszyscy pracownicy eCORRECTOR zdają sobie sprawę z wysokich wymagań, którym sprostać muszą naukowcy pragnący opublikować swoje dokonania w recenzowanych wydawnictwach międzynarodowych. Habilitacja uzyskana przez naszego Redaktora Naukowego potwierdza wagę dążenia do doskonałości naukowej, będącej jednym z filarów działalności eCORRECTOR. Mark J. Hunt uważnie kontroluje przebieg korekt naukowych i osobiście wybiera native speakerów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach z doświadczeniem w redakcji tekstów naukowych. Nasi korektorzy otrzymali swoje stopnie doktorskie lub ich ekwiwalenty (jak np. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) na światowej sławy uniwersytetach. Wielu z nich kontynuuje karierę naukową w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych, publikując własne teksty oraz zgłębiając tajniki najnowszych wymogów redakcyjnych.

 

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych – pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Dodaj komentarz


Kontakt

Mill Lane, Sawston
CB22 3HY Cambridge
WIELKA BRYTANIA
 +44 788 497 7809
ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
POLSKA
 +48 22 122 80 71

O nas

eCORRECTOR to specjalistyczny serwis usług językowych native speakerów. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, którym oferujemy wysokie jakościowo tłumaczenia przeznaczone na rynki zagraniczne. Naszymi klientami są także środowiska naukowe, które mogą liczyć na w pełni profesjonalną korektę publikacji wykonywaną przez native speakerów z tytułem doktora w danej dziedzinie naukowej.
Regulamin usług →