Oferta dla wydawnictw naukowych

Jak pomagamy rozszerzać zasięg czasopisma i podnosić jego renomę?

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu publikacji do druku i wykwalifikowany zespół

Dostarczamy usługi korekt specjalistycznych i tłumaczeń na najwyższym poziomie – wykonują je native speakerzy, którzy posiadają co najmniej tytuł naukowy doktora w danej dziedzinie. Dodatkowo każdy tekst przechodzi powtórną weryfikację językową u naszego redaktora naczelnego dra hab. Marka Hunta

Najwyższa jakość naszych usług ułatwia i przyspiesza proces publikacji artykułów oraz pozwala uniknąć wpadek językowych na tle kulturowym i użycia niewłaściwej terminologii specjalistycznej

Oferujemy pomoc w redakcji artykułów i książek na każdym etapie publikacji (przed recenzją, w trakcie i po przyjęciu do druku w celu wygładzenia tekstu i drobnych poprawek) więcej

Pomagamy podnieść renomę czasopisma – wydawnictwa współpracujące z nami zwiększyły swoją punktację na liście MNiSZW

Specjalny cennik dla autorów zgłaszających swoje teksty do Wydawnictwa

Oferujemy przygotowanie dedykowanych materiałów dla autorów, zawierających klarowne wskazówki na temat procesu publikacji i przygotowania tekstu do druku – nasz redaktor naczelny jest autorem i recenzentem wielu artykułów naukowych w renomowanych czasopismach

Prowadzimy warsztaty na temat efektywnego pisania i publikowania tekstów naukowych dowiedz się więcej

Zapewniamy poufność informacji – najnowsze odkrycia naukowców z całego świata są u nas bezpieczne

Świadczymy usługi na całym świecie i zapewniamy doskonałą obsługę klienta

Liczy się efekt końcowy

Na idealnym efekcie końcowym zależy nam tak samo jak Państwu, dlatego zespół eCORRECTOR zapewnia wsparcie na każdym etapie przygotowywania tekstu do publikacji:

  • Tłumaczenia specjalistyczne nawet dużej ilości tekstów w krótkim czasie: nasz zespół doświadczonych tłumaczy przełoży tekst na dany język obcy, zachowując zawarte w nim myśli oraz odpowiedni rejestr języka
  • Korekta tekstów przed recenzją w celu zwiększenia ich poprawności językowej i naturalnego odbioru w środowisku międzynarodowym: tekst możemy poddać szczegółowemu sprawdzeniu jeszcze przed recenzją, co znacząco ułatwi jego publikację dzięki poprawności gramatycznej, interpunkcyjnej oraz odpowiednio zastosowanej specjalistycznej terminologii
  • Korekta tekstów przyjętych do druku: to także ważny etap przygotowywania publikacji – nawet po pozytywnej recenzji tekst może wymagać wygładzenia i drobnych poprawek, które ułatwią odbiór przez czytelnika międzynarodowego
  • Korekta publikacji przed drukiem: nawet po złożeniu całego tomu czy numeru do formatu PDF możemy wprowadzić konieczne poprawki za pomocą specjalistycznych narzędzi pozwalających na profesjonalną korektę bez zmiany układu stron.

Wszystkie korekty specjalistyczne są wykonywane przez naukowców native speakerów, posiadających tytuł doktora (lub równoważny mu) i doświadczenie w publikowaniu prac.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwych warunkach współpracy?

Codziennie pomagamy wielu autorom w skutecznym publikowaniu ich artykułów i książek, a także na stałe współpracujemy z szeregiem prestiżowych wydawnictw. Współpracujemy z: