Cambridge Language Specialists

Zeszyty Naukowe znów współpracują z zespołem eCORRECTORa

Zeszyty Naukowe znów współpracują z zespołem eCORRECTORa

 

To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy ponownie współpracować z Akademią Morską w Szczecinie w ramach przetargu obejmującego korektę anglojęzycznych tekstów publikowanych na łamach Zeszytów Naukowych. Potwierdzeniem sukcesu naszej dotychczasowej kooperacji są nie tylko wysokiej jakości numery czasopisma, ale także dyplom uznania otrzymany od redakcji.

Zeszyty Naukowe przez ponad 40 lat publikują manuskrypty, sprawozdania oraz dysertacje dotykające aktualnych badań. Tematyka obejmuje szeroki zakres zagadnień – od inżynierii morskiej, przez nawigację, transport morski, aż po żeglugę czy funkcjonowanie siłowni okrętowych. Do chwili obecnej, redakcja wydała około 120 numerów tego czasopisma.

Warto wspomnieć o tym, że Zeszyty Naukowe są wysoko oceniane w środowiskach naukowych. Otrzymały 8 punktów w rankingu MNISW,wartość Index Copernicus Value (ICV 2015) osiąga wartość 87.49, a czynnik Impact Factor plasuje się na poziomie 0.854.

eCORRECTOR przyczynia się do rosnącej rangi tego wydawnictwa poprzez dostarczenie najwyższej jakości usług korekty specjalistycznej. Wykonuje ją nasz niezawodny zespół specjalistów, którzy są native speakerami języka angielskiego. Uważny dobór korektorów zapewnia satysfakcjonujący wynik prac, o czym świadczą – między innymi – stale rosnące wartości w powyższych rankingach.

 

 

Chcielibyśmy także wykorzystać tę okazję i życzyć wszystkim naszym klientom, współpracownikom i sympatykom spokojnych, rodzinnych oraz pogodnych świąt Wielkiej Nocy. Mamy nadzieję, iż będzie to dla Państwa czas spędzony w miłym gronie.

Easter ecorrector

 

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych – pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Dodaj komentarz


Kontakt

Mill Lane, Sawston
CB22 3HY Cambridge
WIELKA BRYTANIA
 +44 788 497 7809
ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
POLSKA
 +48 22 122 80 71

O nas

eCORRECTOR to specjalistyczny serwis usług językowych native speakerów. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, którym oferujemy wysokie jakościowo tłumaczenia przeznaczone na rynki zagraniczne. Naszymi klientami są także środowiska naukowe, które mogą liczyć na w pełni profesjonalną korektę publikacji wykonywaną przez native speakerów z tytułem doktora w danej dziedzinie naukowej.
Regulamin usług →