Regulamin usługi Tłumaczenia i Korekty Native Speakerów

Regulamin świadczenia usług

eCORRECTOR dba o zachowanie najwyższego standardu świadczonych usług i dokłada wszelkich starań, by zachować poprawność wykonywanych tłumaczeń i korekt. Pomimo kroków podejmowanych w celu ich uniknięcia, w opracowywanych materiałach mogą wystąpić błędy.

  1. eCORRECTOR nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, opuszczenia i niejednoznaczności, które mogą wystąpić w wykonywanych tłumaczeniach i korektach.
  2. W przypadku odkrycia wady jakości tekstu należy zgłosić ją w ciągu 60 dni od otrzymania gotowego zlecenia.
  3. W przypadku uzasadnionej reklamacji zrealizowanej usługi z tytułu wady jakości lub niezgodności z wymaganiami, eCORRECTOR zobowiązuje się, stosownie do tych warunków, wykonać usługę ponownie i nieodpłatnie bądź też, wedle własnego uznania, zwrócić Klientowi koszt usługi (lub jego część). eCORRECTOR zrzeka się jednak jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności wobec Klienta.
  4. W przypadku odpowiedzialności powstałej na skutek szkód pośrednich, bezpośrednich, szczególnych lub wtórnych, odpowiedzialność ponoszona przez eCORRECTOR ogranicza się tylko i wyłącznie do wartości zrealizowanej usługi.
Terms and Conditions of Translations and Proofreading‎

Kontakt

Mill Lane, Sawston
CB22 3HY Cambridge
WIELKA BRYTANIA
 (0044) 788 497 7809
 (0044) 190 420 6905
ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
POLSKA
 (0048) 22 122 80 71
 (0048) 602 224 277

O nas

eCORRECTOR to specjalistyczny serwis usług językowych native speakerów. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, którym oferujemy wysokie jakościowo tłumaczenia przeznaczone na rynki zagraniczne. Naszymi klientami są także środowiska naukowe, które mogą liczyć na w pełni profesjonalną korektę publikacji wykonywaną przez native speakerów z tytułem doktora w danej dziedzinie naukowej.
Regulamin usług →