Badania naukowe, zwłaszcza w dynamicznie rozwijających się dziedzinach jak nauki biomedyczne czy inżynieria, wymagają znaczących nakładów finansowych Naukowcy mają obecnie dostęp do szeregu programów grantowych, dzięki którym mogą finansować swoje działania, jak chociażby eVisegrad fund, Fundusze Europejskie, granty ERC, granty NCN.

Odrzucenie wniosku o grant nie jest niczym niespotykanym w karierze naukowej. Statystyki często mówią same za siebie – ilość wniosków odrzuconych często przewyższa przyjęte aplikacje o grant. Dotyczy to nie tylko tych, którzy rozpoczynają tę ścieżkę. Doświadczeni i renomowani naukowcy także spotykają się z odmową przyznania grantu.

Przygotowanie wniosku o grant przypomina nieco pisanie artykułu naukowego. Struktura tego dokumentu często przybiera zbliżoną formę – wymagany jest wstęp, opis metod, dyskusja na temat przewidywanych wyników (warto umieścić wzmianki o wstępnych danych uzyskanych na drodze dotychczasowych badań).

Coraz częściej wniosek o grant musi być przygotowany w języku angielskim. Jednym z powodów jest umożliwienie ich oceny zagranicznych naukowcom. Podobnie jak w przypadku artykułów naukowych, poziom tekstu pisanego ma istotny wpływ na jakość proponowanych rozwiązań naukowych w oczach recenzenta. Przejrzystość wyrażanych myśli może być jednym z decydujących czynników w procesie przyznawania grantu. Jeśli więc metodologia, spodziewane wyniki lub inna część grantu są niejasne lub mylące, recenzent raczej nie zaleci przyznania funduszy na projekt. Reakcją wielu uniwersytetów i instytutów na taki stan rzeczy (oraz coraz większą ilość wymaganych wniosków o grant sporządzonych po angielsku) jest ustanowienie biur zajmujących się przygotowaniem takich aplikacji.

eCORRECTOR ściśle współpracuje z naukowcami, wśród których wielu otrzymało dofinansowanie od amerykańskich, brytyjskich lub polskich instytucji naukowych. Ich doświadczenie pozwala na zaoferowanie specjalistycznej oferty korekty wniosków o grant, która znacząco poprawia jakość prezentacji treści wniosku o grant. Oferujemy także tłumaczenie tekstów naukowych, co jest ukłonem w stronę naukowców, którzy nie mają czasu na opracowanie tekstu po angielsku lub nie czują się na siłach. Oprócz wspierania badaczy w przygotowaniu wniosku o grant, eCORRECTOR ma bogate doświadczenie w niesieniu wsparcia podczas pisania artykułów do międzynarodowych czasopism recenzowanych oraz prac habilitacyjnych.

 

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.