Najczęściej zadawane pytania

KOREKTA

Korektę zawsze powierzamy native speakerowi języka docelowego. Profil rodzimego użytkownika języka, który wykonuje korektę danego tekstu, w dużej mierze zależy od wybranej usługi. Dla korekt standardowych wybieramy native speakerów (w kwestii języka angielskiego współpracujemy z brytyjskimi i amerykańskimi native speakerami), którzy mają bogate doświadczenie w korygowaniu tekstów. Wielu naszych korektorów było lub jest członkami Society for Editors and Proofreaders (SfEP) – brytyjskiego zrzeszenia profesjonalnych redaktorów i korektorów. Korekta specjalistyczna wykonywana przez native speakerów, którzy uzyskali stopień doktora nauk (lub równoważny, np. lekarza medycyny, doktora prawa). Wielu z nich aktywnie prowadzi własne badania i posiada dorobek własnych publikacji.

Korekta standardowa jest wykonywana przez native speakerów języka docelowego. Wielu z naszych korektorów zdobyło stopień naukowy (np. tytuł magistra) w dziedzinie językoznawstwa lub pokrewnych zagadnień. Tekst jest dokładnie sprawdzany pod kątem prawidłowego zastosowania reguł gramatyki, interpunkcji, ortografii, doboru słów, oraz struktur zdaniowych. Korekta standardowa to oferta przeznaczona przede wszystkim dla tekstów niespecjalistycznych, które mają być zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców.

Korekta specjalistyczna jest usługą opracowaną specjalnie dla naukowców i badaczy, którzy zamierzają wysłać swoje teksty do międzynarodowych czasopism recenzowanych. Korektorzy wykonujący korektę specjalistyczną posiadają stopień doktora nauk (lub równoważny, np. lekarz medycyny), a znaczna ich część to aktywnie publikujący naukowcy. Korektorzy są każdorazowo starannie dobierani przez Redaktora Naukowego eCORRECTOR, dr hab. Marka J. Hunta. Nasi eksperci zdają sobie sprawę z wysokich wymagań stawianych przez recenzentów i redaktorów, często więc zostawiają wskazówki, które mogą wzmocnić przekaz artykułu.

KOREKTA SPECJALISTYCZNA

Ściśle współpracujemy z korektorami posiadającymi bogate doświadczenie w konkretnych dziedzinach naukowych. Wszyscy nasi specjaliści są native speakerami języka angielskiego i uzyskali stopnie doktorskie na znanych uniwersytetach. Prowadzą oni zaawansowane badania w różnych obszarach nauki, w tym: biomedycyna (molekularna, genetyka, endokrynologia płodności, mikrobiologia, immunologia, farmakologia, neurologia), badania kliniczne (medycyna, fizjoterapia, psychologia), Nauki o Ziemi (ekologia, ochrona środowiska, geofizyka), inżynieria (widzenie komputerowe, inżynieria chemiczna/biomedyczna, budowa maszyn), biznes (ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, MBA) i nauki społeczne (historia, geografia, językoznawstwo).

Wielu z naszych wykwalifikowanych korektorów ma bogaty zasób własnych publikacji i kontynuuje swoje kariery naukowe. Ma to bardzo korzystne skutki, ponieważ manuskrypty korygowane w eCORRECTOR są dzięki temu sprawdzane pod kątem prawidłowego użycia terminologii, formułowania terminów naukowych i zwięzłego sposobu wyrażania myśli, wymaganego od tekstów naukowych.

Nie chcemy zmieniać sensu przesłanego do nas tekstu. Jako że wszystkie manuskrypty są uważnie czytane przez osobę z doświadczeniem w podobnej lub pokrewnej dziedzinie, jeśli pojawi się prawdopodobnie niepoprawny wniosek, komentarz zostanie umieszczony w odpowiednim miejscu w tekście. Ostatecznie, to autor podejmuje ostateczną decyzję, ponieważ on najlepiej zna swoją pracę i cel artykułu.

W chwili obecnej, niemal wszystkie czasopisma wymagają od recenzentów oceny poziomu języka angielskiego tekstu. Jest rzeczą oczywistą, że skorygowany rękopis ma większe szanse na pozytywny odbiór niż tekst zawierający literówki i niejasne zdania. Jednak to główne ustalenia i wnioski stanowią podstawę do rekomendowania artykułu do druku. Cel naszej korekty specjalistycznej sprowadza się do zapewnienia jasno napisanych manuskryptów i zapobiegania odrzuceniu na podstawie słabego poziomu językowego.

Autorzy otrzymają tekst w trybie śledzenia zmian (który pokazuje, gdzie zostały wprowadzone zmiany od sprawdzenia przez autora) oraz wersję finalną (zmiany zaakceptowane przez korektora). Zalecamy, aby nie zmienić treści pliku po zakończeniu korekty. Jeśli autorzy potrzebują jakichkolwiek wyjaśnień w kwestii zmian wprowadzonych do ich artykułu, mogą skontaktować się z nami w ciągu 14 dni od momentu otrzymania tekstu. Z przyjemnością rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Recenzenci naprawdę często sugerują dopracowanie języka tekstu, nawet przy manuskryptach napisanych przez native speakera języka angielskiego. Jeśli tekst po naszej korekcie (którego treść nie była modyfikowana przed wysłaniem) jest odrzucony na podstawie nieodpowiedniego poziomu języka angielskiego, poddamy go ponownej korekcie. Dotyczy to tylko sytuacji, w której korygowaliśmy pełen tekst manuskryptu przesłanego do redakcji czasopisma i nie był on później modyfikowany przez autora. W przypadkach innych zarzutów, przyjmujemy uznaniowe i indywidualne podejście do ponownych korekt.

Zdecydowana większość manuskryptów nie jest przyjmowana za pierwszym razem. W gruncie rzeczy, wiele czasopism może przyjąć jedynie 10% tekstów, które otrzymują. Nie jest to więc jednostkowy przypadek. Ściśle współpracujemy z naukowcami publikującymi w dziedzinach pokrewnych dla wielu autorów, możemy więc doradzić (w zależności od obszaru) wybór czasopisma i, być może, restrukturyzację tekstu według sugestii recenzentów.

Teksty liczące około 3000-4000 słów korygujemy zwykle w ciągu 4 do 5 dni roboczych. Jeśli dokument jest dłuższy, termin zostanie odpowiednio zmieniony. W razie konieczności szybszej usługi, czyli sprawdzenia manuskryptu w ciągu 1-2 dni roboczych, prosimy o kontakt. Doliczamy jednak wtedy opłatę za tryb ekspresowy (+30%).

Tak, nasza oferta korekty specjalistycznej obejmuje także certyfikat korekty native speakera. Dokument potwierdza, że manuskrypt z takim tytułem został sprawdzony przez native speakera języka angielskiego, który posiada stopień doktora w określonej dziedzinie. Certyfikaty mogą być dołączone w kategorii [inne] podczas przesyłania obrazów i wykresów występujących w tekście.

W takim przypadku należy określić podczas ustalania warunków współpracy, jakie konkretne kwestie muszą być wzięte pod uwagę podczas korekty, np. górny limit słów.

Cały tekst (bez referencji, o ile nie jest to wymagane) jest poddany korekcie, zatem obejmuje to także wykresy i tabele. Jeśli tego typu element nie jest edytowalny, a korektor zauważy w nim błędy, załączy w pliku komentarz wyjaśniający zastrzeżenia.

PŁATNOŚĆ

Możemy wystawić fakturę na uniwersytet, Instytut lub spółkę bez żadnych problemów. W razie potrzeby możemy dodatkowo przedłużyć termin płatności. Prosimy tylko o przekazanie nam takiej informacji zanim zaczniemy pracować nad tekstem.

Współpracujemy z dużą liczbą naukowców z różnych ośrodków, możemy więc zaoferować zniżki grupowe. Prosimy o kontakt pod adresem info@ecorrector.com, aby uzyskać więcej informacji.

OGÓLNE

Naszym celem jest dostarczenie dokładnej wyceny w ciągu 1 godziny. Możemy również podać szacunkowe kwoty, ale wgląd do właściwego tekstu pozwala nam na dokładną ocenę i dostosowanie cen oraz terminów.

Prawie wszystkie rękopisy są do nas wysyłane w formacie Word. Pozwala on na dokładne śledzenie zmian dokonanych podczas korekty. Nasza oferta obejmuje także szereg innych formatów, takich jak PDF, LaTex, InCopy czy Excel. Jeśli twój tekst jest opracowany w mniej popularnym formacie, zawsze możesz zapytać nas o możliwości jego edycji.

Tak, współpracujemy z doświadczonymi korektorami z USA i Wielkiej Brytanii (a także innych krajów i języków, jeśli jest to konieczne). Jeśli nie określono inaczej, wybieramy styl korekty (UK lub US) na podstawie dominującej formy języka angielskiego stosowanej w tekście.

Antyplagiat umożliwia sprawdzenie oryginalności przesłanego tekstu oraz upewnienie się, że nie zawiera on nieupoważnionych zapożyczeń z innych tekstów. Dzięki niemu zyskasz pewność co do autorstwa i oryginalności swojej pracy. Korzystamy jedynie ze sprawdzonego oprogramowania anyplagiatowego, a pełny raport udostępniamy autorowi tekstu.

Masz więcej pytań?

Napisz do nas!