Korekta tekstu online. Rozwiązanie idealne?

Korekta tekstu online. Rozwiązanie idealne?

Korekta tekstu online, jak każdy wynalazek człowieka ma za zadanie ułatwić mu życie. Rozwój technologii i sztucznej inteligencji przyczynił się do powstania wielu narzędzi, które pozwalają osobom niebędącym native speakerami na poprawienie jakości swej twórczości dzięki oprogramowaniu, które wykona tzw. proofreading, czyli korektę tekstu. Obecnie najbardziej popularną aplikacją tego typu (zwłaszcza dla języka angielskiego) jest Grammarly.

 

Czym jest Grammarly, czyli o co tyle hałasu?

Grammarly to narzędzie służące do profesjonalnej korekty pisowni języka angielskiego, które dzięki wbudowanym funkcjom w czasie rzeczywistym wskazuje błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne oraz sugeruje poprawną wersję analizowanego tekstu, jak również jest w stanie sprawdzić ton wypowiedzi. Aplikacja jest ponadto wyposażona w funkcję sprawdzania treści pod kątem plagiatu.

Od kilku lat popularność Grammarly rośnie, do tego stopnia, że ośrodki akademickie na całym świecie zalecają jego użycie swoim studentom, doktorantom i pracownikom (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, czy Politechnika Warszawska, jak również takie uczelnie jak University of Arizona czy Iowa State University).

 

Korekta tekstu online. Czy warto stosować oprogramowanie do korekty językowej tekstów naukowych?

Jak to zwykle bywa z komercyjnym oprogramowaniem, tak i Grammarly ma dwie wersję: 1) darmową ? podstawowa korekta tekstu i 2) płatną ? rozszerzona korekta językowa. To właśnie ta druga jest zalecana przez uczelnie, jednak czy w ogóle warto korzystać z tego oprogramowania? Przemysław Fidzina (lingwista) na swoim blogu przeprowadził analizę obu wersji. Stwierdził on, że o ile Grammarly w wersji darmowej wyłapuje najprostsze błędy, które notabene wykryje również MS Word, to przy bardziej złożonych zdaniach już się gubi, ale i tu nie ma zasady, gdyż program pominął aż 5 podstawowych błędów gramatycznych w zdaniu: It’s story dateing back to middle -50ies of twentyieth century.

 

Wersja premium korekty językowej w Grammarly

Zatem czy wersja premium oferuje coś, czego nie ma w wersji podstawowej? I tak i nie. Najciekawszą opcją wydaje się być ?vocabulary enhancement correction?, czyli dobór synonimów, lepszych kolokacji, precyzyjniejszego słownictwa. Można również ustawić tzw. cele tekstu, czyli czy jest on biznesowy, nieformalny itp. Koszt to około 30$ miesięcznie. Wersja ta, co prawda wyłapuje więcej błędów, ale te oczywiste nadal są niewychwytywane.

 

Z czym aplikacja nie daje sobie rady? Przykłady:

 1. It?s story date back to middle – 50ies [?] -> Its story dates back to mid-50s [?]
 2. It have been build -> it has been built
 3. Can you know why are there bars […] -> Do you know why there are
 4. [?] people jumping this building […] -> [?] people jumping off this building […]

korekta tekstu online

Korekta tekstu online. Czy maszyna może zastąpić proofreadera?

Grammarly w wersji premium znajduje kilka więcej błędów niż wersja darmowa, jednak algorytmy nie są w stanie wyłapać tych dość rudymentarnych pomyłek. Mówiąc wprost, bez choć względnie dobrej znajomości angielskiego powierzenie jakości swej pracy takiemu oprogramowaniu nie jest wskazane, gdyż nie znajduje ono wszystkich pomyłek, a nie wyświetlając ich, upewnia użytkownika w błędzie i usypia czujność.

Jak widać pomimo tego, że dzięki postępowi technologii algorytmy zdają sobie radzić coraz lepiej z tego typu zadaniami, a rozwiązania maszynowe wydają się być mocno promowane przez uczelnie, to jednak nie jest to jeszcze czas by zawierzyć tego typu oprogramowaniu w 100%. Maszyna w tym zakresie nie jest jeszcze w stanie zastąpić człowieka ? korektora (proofreadera), native speakera danego języka.

 

Najskuteczniejsza korekta językowa prac naukowych

Chcąc być pewnym, że tekst nie zawiera żadnych błędów czy niedociągnięć językowych i będzie nadawał się do publikacji, najlepiej jest skorzystać z profesjonalnych usług proofreadingu, czyli korekty językowej dokonywanej przez native speakera. Pomimo postępów techniki, nadal jest to najlepsze rozwiązanie, by zapewnić najwyższą jakość językową manuskryptu.

Ponadto ? zauważyliśmy, że Grammarly czasami podsuwa nam sugerowane poprawki, które zawierają błędy językowe, na przykład: “The role of (the) BDNF in Parkinson’s disease”. Naszym zdaniem Grammarly z pewnością ma wiele zalet, dzięki którym badacze mogą szlifować język w swoich tekstach akademickich, ale niezaprzeczalnie ma także swoje problemy.

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania w przypadku prac naukowych jest to, że wybierając odpowiednią usługę, tekstem może zająć się czynny naukowiec z ośrodka akademickiego z kraju anglojęzycznego. I ponadto, czego nie może dokonać wspomniane oprogramowanie, a jest możliwe za sprawą korektora, to nadanie manuskryptowi płynności charakterystycznej dla native speakera, a także wgląd eksperta, który rozumie dany obszar badawczy i upewni się, że zastosowano specjalistyczne słownictwo.

 

Życzymy wielu udanych publikacji,

Zespół eCORRECTOR

Porady od naszych doktorów – edytorów. 5 przydatnych wskazówek przy pisaniu tekstu naukowego

Porady od naszych doktorów – edytorów. 5 przydatnych wskazówek przy pisaniu tekstu naukowego

Podczas pisania tekstu naukowego, skorzystanie ze specjalistycznych usług korekty i redakcji takich, jakie oferuje eCORRECTOR, jest najlepszym sposobem upewnienia się, że przesyłany do redakcji czasopisma manuskrypt jest gotowy do publikacji. Możesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach korekty i redakcji doktorskiej tutaj. Zalecane jest, aby ktoś inny przeczytał artykuł: nasze umysły mają tendencję do przeoczania luk logicznych w tekstach, które sami stworzyliśmy. Pomimo naszych słabości, każdy autor może poprawić swoją pracę pod względem językowym, wykonując parę prostych kroków. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, dostarczonych przez naszych korektorów i redaktorów (PhD), którymi autorzy mogą się posiłkować podczas pisania artykułów. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych korektorach i redaktorach ze stopniem doktora, którzy pracują nad Twoimi tekstami.

1. Pisanie tekstu naukowego może być wymagające ? zachowaj prostotę

Staraj się pisać prosto i zwięźle. Długie zdania z kilkoma zdaniami podrzędnymi często mogą skonfundować czytelnika. O ile są jasne w Twoim ojczystym języku, to jednak mogą niejednoznaczne w języku angielskim. Najlepiej podzielić takie zdania na dwa lub trzy krótsze, upewniając się, że znaczenie słów takich jak ?substancja? czy ?proces? jest oczywiste. Jeśli jest więcej niż jeden związek czy proces, to można je ponumerować. Z drugiej strony, używanie tylko krótkich, jednowyrazowych zdań może wydawać się nieco niedojrzałe. Ten aspekt tekstu musi być zrównoważony ? spójniki są niezbędne, jeśli chodzi o uporządkowanie przepływu myśli w Twojej publikacji.

2. Unikaj ?podróży w czasie?

Większość artykułu, w tym metody i wyniki, jest na ogół napisana w czasie przeszłym. Należy unikać przechodzenia między czasem przeszłym i teraźniejszym w trakcie opisu.

3. Uważaj na swoje sformułowania ? trudności nie native speakera

Innym częstym problemem jest niewłaściwe użycie słowa ?made? tam, gdzie potrzebne jest ?carried out? lub ?run?. Na przykład zdanie ?The experiment was made under both acidic and basic conditions?? powinno brzmieć: ?The experiment was run (performed) under both acidic and basic conditions.?. lub przeprowadzaj eksperymenty. Wielu badaczy, również popełnia ten błąd, mówiąc o swoim doktoracie: ?when I made my PhD research?, podczas gdy powinno być ?when I carried out my PhD research?.

Wyrazy łączące (tzw. linkers) muszą być sprawdzone pod kątem ich funkcji w zdaniu, ponieważ łatwo jest wprowadzić czytelnika w błąd, używając słowa ?furthermore? lub ?consequently? w niewłaściwym kontekście.

4. Pisanie tekstu naukowego będzie łatwiejsze ze sprawdzaniem pisowni w edytorze!

Mieszanie pisowni brytyjskiej i amerykańskiej jest prawdopodobnie najczęstszą niespójnością podczas tworzenia tekstu naukowego. Można to łatwo poprawić, uruchamiając sprawdzanie pisowni w edytorze tekstu. Pozwoli to również znaleźć potencjalne inne literówki lub błędy w tekście. Należy również pamiętać, że w amerykańskiej standaryzacji przy wymienianiu czegoś przed ?and/or? umieszczany jest przecinek, tak zwany ?serial comma?, który w brytyjskim angielskim jest pomijany.

5. Źle umieszczane przecinki i apostrofy

Źle umieszczone apostrofy, takie jak ?Alzheimers? disease?? (powinno być ?Alzheimer?s disease?) lub ?Both precipitate?s were?? (powinno być ?Both precipitates were??) są częstym źródłem nieporozumień. Podobnie w statystyce, powinno być ?Student?s t-test? z dużą literą i apostrofem, ponieważ ?Student? to pseudonim używany w badaniach.

Przy oznaczaniu miejsc dziesiętnych dla polskich czytelników używa się przecinka (,) zamiast kropki dziesiętnej (.). Ten błąd może być niebezpieczny, jeśli docelowy czytelnik przyjmie angielski sposób czytania liczb. Stwierdzenie ?Carefully add 1,250 g of the unstable catalyst?, gdy powinno to być 1.250 g, może prowadzić do dodania tysiąca dwustu pięćdziesięciu gramów, podczas gdy powinno to być tylko jedna i jedna czwarta. Wszystkie kraje anglojęzyczne używają kropki (kropek) do oddzielania miejsc dziesiętnych.


writing scientific text

For more tips and advice on academic writing visit our scientist’s library which contains helpful advice on all aspects of writing, including how to respond to reviewers comments. We also encourage you to visit our Facebook profile to be up-to-date with eCORRECTOR’s news.

Odwiedź Bibliotekę naukowca, by uzyskać dostęp do większej ilości wskazówek na temat pisania. Zapraszamy także, do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, by być na bieżąco z nowościami eCORRECTORa.

Skuteczne wnioski o grant NCN

OSTATNIE 2 TYGODNIE!

Termin składania wniosków w konkursach NCN

W czerwcu mija termin składania wniosków konkursowych w konkursach OPUS 21, PRELUDIUM 20 oraz DIOSCURI 4. Wnioski można przesyłać tylko do 15.06.2021 r.

 

 

Czy 1 200 000 złotych mogłoby wpłynąć na Twoje badania?

W ubiegłym roku w ramach konkursu OPUS rozdysponowano ponad 900 mln złotych między 706 projektów, co daje średnio ponad 1.2 mln zł na jeden projekt. Rok wcześniej Narodowe Centum Nauki do finansowania zakwalifikowało 673 projekty, oferując średnio ponad 1 mln zł na projekt.

Nie musisz być profesorem

Zaledwie 32% finansowanych projektów w konkursie OPUS to wnioski osób z tytułem profesora. Co więcej, ponad 17 mln złotych trafiło do osób bez stopnia doktorskiego! Jeszcze lepiej pod tym względem przedstawia się, skierowany do naukowców, którzy są na początku swojej kariery, konkurs PRELUDIUM – ponad 721 mln złotych trafiło do osób bez stopnia doktora, co stanowi ponad 99% środków rozdysponowanych w ostatnich 10 latach, z czego blisko 70 mln w roku ubiegłym trafiło do 452 naukowców.

ale musisz złożyć wniosek

eCORRECTOR ściśle współpracuje z naukowcami, wśród których wielu otrzymało dofinansowanie od amerykańskich, brytyjskich lub polskich instytucji naukowych. Ich doświadczenie pozwala na zaoferowanie specjalistycznej oferty korekty wniosków o grant, która znacząco poprawia jakość prezentacji treści wniosku o grant. Oprócz wspierania badaczy w przygotowaniu wniosku o grant, eCORRECTOR ma bogate doświadczenie w niesieniu wsparcia podczas pisania artykułów do międzynarodowych czasopism recenzowanych oraz prac habilitacyjnych.

Poznaj naszych korektorów i redaktorów: dr Sarah

Poznaj naszych korektorów i redaktorów: dr Sarah

dr Sarah

dr Sarah University of St Andrews, Szkocja

W ramach cyklu ?Poznaj naszych korektorów i redaktorów? przeprowadzamy rozmowy z osobami, które zajmują się redakcją i korektą Waszych tekstów. Dzisiaj publikujemy rozmowę z dr Sarah.
O tym, czym się zajmuje i jakie jest jej spojrzenie na przesyłane do korekty teksty przeczytacie poniżej.

O pracy naukowej

eCORRECTOR: Na początek chciałbym podziękować za pracę, jaką dla nas wykonujesz przez ostatnie lata. Ostatnio rozpoczęliśmy nowy cykl, w ramach którego chcemy dać kilka wskazówek na temat pisania tekstów naukowych, ale też pozwolić naszym klientom poznać tych, którzy pracują nad ich tekstami. I od razu moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło Twojej pracy. Czym się zajmujesz w pracy naukowej?
Sarah: Badam średniowieczne prawo angielskie. Skupiam się głównie na tym, jak sprawy były prowadzone w sądzie i jak biegli prawnicy zdobyli swoją wiedzę.

eCORRECTOR: Co jest Twoją inspiracją w pracy naukowej?
Sarah: Naprawdę lubię czytać rękopisy sprzed 800 lat i próbować dowiedzieć się, co myślą ludzie! To sprawia, że ??średniowiecze wydaje się o wiele bardziej realne.

eCORRECTOR: Jakie jest największe naukowe wyzwanie w tej dekadzie, któremu starają się sprostać naukowcy w Twojej dziedzinie?
Sarah: Obecnie głównym wyzwaniem dla średniowiecznej historii prawa jest konieczność ponownej oceny źródeł. Większość naszej wiedzy opiera się na pracach wykonanych w XIX i na początku XX wieku, które dotyczyły zinstytucjonalizowanego prawa i zaniedbały duże zbiory lokalnego prawa zwyczajowego.

eCORRECTOR: Jaki artykuł czytany ostatnio wywarł na Tobie największe wrażenie?
Sarah: Niedawno odkryłam, że ludzie w XII wieku czasami próbowali wykorzystać swoją ostatnią wolę do dystrybucji ziemi (czego legalnie nie można było robić w średniowieczu). To pokazuje, że ludzie byli skłonni eksperymentować z dostępnymi prawami, aby zobaczyć, co im ujdzie na sucho.

Złote rady dotyczące skutecznego pisania artykułów naukowych

eCORRECTOR: Jaką złotą radę dałbyś piszącym artykuły?
Sarah: Napisz konspekt przed rozpoczęciem – im bardziej szczegółowy, tym lepiej! Później możesz po prostu wypełnić luki swoimi badaniami.

eCORRECTOR: Jakie błędy zauważasz w pracach najczęściej podczas edytowania bądź sprawdzania?
Sarah: Gramatyczna konstrukcja ?allows to? pojawia się bardzo często. W gramatyce angielskiej słowa takie jak ?allow? i ?let? muszą mieć bezpośredni dopełnienie przed bezokolicznikiem, np. ?this case allows me to examine?? (“Ten przypadek pozwala mi zbadać??) zamiast ?this case allows to examine?? (?ten przypadek pozwala zbadać??). Możesz również obejść ten problem, mówiąc: ?this case allows for the examination of?? (?ten przypadek pozwala na badanie??), co jest tylko nieco inną konstrukcją, ale pozwala uniknąć pierwszej osoby. To śmieszne, wiem!

eCORRECTOR: Co poradziłabyś w kwestii stylistyki?
Sarah: Używaj tej samej czcionki w całym artykule, 12 punktów dla tekstu głównego i 10 punktów dla przypisów. Wydaje się, że to drobiazg, ale robi bardzo dużą różnicę w profesjonalnym wyglądzie artykułu.


eCORRECTOR: Jaki zwrot, Twoim zdaniem, powinien znaleźć się w artykule?
Sarah: Bardzo lubię wyrażenie “X is crucial for our understanding of Y because…” (?X ma kluczowe znaczenie dla naszego zrozumienia Y, ponieważ …?).
To bardzo mocno podkreśla zależności między fragmentami pracy!

O narzędziach i motywacji

eCORRECTOR: Mogłabyś polecić jakieś narzędzie lub aplikację, które pozwolą poprawić pisanie prac?
Sarah: Gorąco polecam używanie Zotero lub innego oprogramowania (Endnote, Mendeley) do tworzenia referencji. Zapewni to użycie tego samego formatu w całym tekście i zajmie się wszystkimi powtarzającymi się odwołaniami, automatycznie używając opcji ?ibid.? i krótkiej formy cytowania.
Grammarly jest również pomocna, ale wersja profesjonalna może wyrządzić więcej szkody niż pożytku osobom nie znającym języka angielskiego, ponieważ nie zawsze rozumie, co próbujesz powiedzieć, i sugeruje nieprawidłowe rzeczy.

eCORRECTOR: Jak się motywujesz do rozpoczęcia pisania pracy?
Sarah: Zaczynam od uporządkowania wszystkich moich informacji. Kiedy już to zrobię, widzę, jaki szkic muszę napisać i może nawet połowa artykułu jest już gotowa!
Kiedy mam trudności z rozpoczęciem, ustawiam minutnik na 15 minut. Potem piszę tyle, ile mogę w tym czasie (nawet jeśli to nonsens) i sprawdzam, co mam. Limit czasu sprawia, że ??czuję, że piszę w terminie i nie pozwala mi na zwlekanie.

Poznaj naszych korektorów i redaktorów: dr Anthony

Poznaj naszych korektorów i redaktorów: dr Anthony

Anthony McLean

Anthony, PhD in Urban Studies
The University of Sheffield

W ramach cyklu ?Poznaj naszych korektorów i redaktorów? przeprowadzamy rozmowy z osobami, które zajmują się redakcją i korektą Waszych tekstów. Na pierwszy ogień poszedł dr Anthony.
O tym, czym się zajmuje i jakie jest jego spojrzenie na przesyłane do korekty teksty opowiedział w wywiadzie.

O pracy naukowej

eCORRECTOR: Na początek chciałbym podziękować za pracę, jaką dla nas wykonujesz przez ostatnie lata. Teraz ruszamy z nową serią, w ramach której chcemy dać kilka wskazówek na temat pisania tekstów naukowych, ale też pozwolić naszym klientom poznać tych, którzy pracują nad ich tekstami. I od razu moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło Twojej pracy. Czym się zajmujesz w pracy naukowej?
Anthony: Moje badania skupiają się na polityce i zarządzaniu infrastrukturą miejską – jak miasta zarządzają swoimi sieciami energetycznymi i wodnymi, jak zarządzana jest ich infrastruktura telekomunikacyjna i jak działa transport. W dobie napiętych finansów publicznych, starzejącej się infrastruktury, rosnących obaw związanych ze zmianą klimatu oraz debat na temat prywatyzacji i nacjonalizacji, sposób zarządzania tą infrastrukturą jest podstawowym problemem publicznym.

eCORRECTOR: Co jest Twoją inspiracją w pracy naukowej?
Anthony: Umiejętność uczenia się czegoś nowego i ?tworzenia? wiedzy. Wielu naukowców ma stereotyp chęci zmiany świata (co również mnie zainspirowało do podjęcia badań), ale umiejętność zagłębienia się w temat i pełnego zrozumienia mechanizmów działania w danym obszarze jest naprawdę inspirująca.

eCORRECTOR: Jakie jest największe naukowe wyzwanie w tej dekadzie, któremu starają się sprostać naukowcy w Twojej dziedzinie?
Anthony: Zapewnienie miastom (i państwom) możliwości finansowania i obsługi istniejącej infrastruktury w sposób przyjazny dla klimatu i opłacalny w dobie kurczących się zasobów naturalnych i napiętych finansów, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego i równego dostępu dla wszystkich członków społeczeństwa.

O wybitym artykule

eCORRECTOR: Jaki artykuł wywarł na Tobie największe wrażenie?
Anthony: Opublikowany w 2001 r. ?Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition?. Tę pozycję poleciłbym każdemu zainteresowanemu badaniami nad infrastrukturą.

eCORRECTOR: Dlaczego akurat ta pozycja?
Anthony: Czasami znajdujesz książkę lub artykuł, w którym udaje się poradzić sobie ze wszystkimi zawiłościami i interakcjami, które już wirują w Twoim umyśle i uprościć je do tego stopnia, że możesz po prostu usiąść i pomyśleć:? Oczywiście, tak właśnie się dzieje?. I tak właśnie jest w tym przypadku.

Złote rady dotyczące skutecznego pisania artykułów naukowych

eCORRECTOR: Jaką złotą radę dałbyś piszącym artykuły?
Anthony: Wskaż swoje argumenty. Nie potrafię przecenić znaczenia argumentacji dla czytelnika. “W tej pracy zacznę od zbadania… następnie przejdę do…, co pozwoli…”. Czytelnik prawdopodobnie nie przeczyta Twojego artykułu więcej niż raz . Po pobraniu Twojego artykułu prawdopodobnie przejdzie od razy do najważniejszej części – naukowcy to zapracowani ludzie! Możliwość zobaczenia dokąd zmierza Twoja argumentacja i szansa uprzedzenia tego, co będzie dalej, daje czytelnikowi impuls do dalszej lektury.

eCORRECTOR: Jaki błąd zauważasz w pracach najczęściej podczas edytowania bądź sprawdzania?
Anthony: Ignorowanie pytania “i co w związku z tym?”. Dlaczego powinienem przeczytać twój artykuł? Co z niego wynika? Być może wymyśliłeś najbardziej wydajny panel słoneczny jaki kiedykolwiek istniał, ale jeśli nie powiesz tego wyraźnie we wstępie i wnioskach, to będę czytać tylko równania i niełatwy język techniczny, który mogę nie do końca rozumieć, a twój artykuł zostanie tylko jednym z setek tysięcy innych artykułów, które są publikowane każdego roku.

eCORRECTOR: Co poradziłbyś w kwestii stylistyki?
Anthony: Staraj się nie pisać bardzo długich zdań. Jeśli nie możesz tego uniknąć, wrzuć do tekstu kilka krótszych. Jak to. Czytelnik musi mieć miejsce “na oddech”, nawet jeśli czyta go tylko w głowie. Zbyt długie i zawiłe zdania niezawierające żadnych form interpunkcji oraz pozbawione miejsca na pauzę powodują utratę u czytelnika rozumienia sensu zdania lub całkowite zapomnienie początku. Przerywaj je. Regularnie.

O narzędziach i motywacji

eCORRECTOR: Mógłbyś polecić jakieś narzędzie lub aplikację, które pozwolą poprawić pisanie prac?
Anthony: Programy do odnośników (EndNote, Mendeley) mogą być przydatne, aby pomóc zmniejszyć irytację wynikającą z poprawiania odniesień, ale należy pamiętać, że nie zawsze są one dokładne.

eCORRECTOR: Jak się motywujesz do rozpoczęcia pisania pracy?
Anthony: Zawsze łatwiej jest mi zacząć pisać nową pracę, niż dokończyć istniejącą. Nowe artykuły są ekscytujące i zabawne, a Ty masz mnóstwo możliwości, dokąd zaprowadzi Cię Twoja argumentacja. Problem dla mnie polega na tym, jak przezwyciężyć nudę i irytację, które następują po tym początkowym podekscytowaniu, kiedy pisanie zaczyna przypominać prawdziwą pracę. Radzę po prostu pisać dalej. Nie ma znaczenia co, po prostu trzymaj się tego. Umieść słowa na stronie, gdy o nich myślisz, i zobacz, co z niej wyjdzie. Stephen King słynie z pisania około 2000 słów każdego dnia – niektóre są dobre, inne nie. Ale ćwicz dalej!

Pisanie akademickie z wydawnictwem Springer

Pisanie akademickie z wydawnictwem Springer

Wraz z końcem lipca zakończyliśmy miesięczny projekt #scientificwritingtips, w którym dzieliliśmy się dobrymi radami dotyczącymi pisania akademickiego. Szczególnym uznaniem cieszyła się rada #19: Never use the passive where you can use the active; a na drugim miejscu uplasowała się porada #15: Never use a long word where a short one will do.

Od dzisiaj pisanie akademickie już nie będzie trudne!

Z racji tego, że kampania spotkała się z ciepłym przyjęciem, nie zwalniamy tempa i od dziś rozpoczynamy kolejną. Będzie to dłuższa seria dotycząca przydatnych zwrotów, których można użyć w pracach naukowych. Na podstawie materiałów wydawnictwa Springer w każdym tygodniu będziemy publikować po jednej frazie dziennie. W sumie podzielimy się z Wami 392 zwrotami z 56 kategorii! Wśród nich znajdą się między innymi:

 1. Establishing why your topic (X) is important
 2. Outlining the past-present history of the study of X (no direct references to the literature)
 3. Outlining the possible future of X
 4. Reviewing past literature
 5. Reviewing subsequent and more recent literature
 6. Describing purpose of testing / methods used
 7. Describing benefits of your method, equipment etc.
 8. Reporting results from questionnaires and interviews
 9. Expressing caution regarding the interpretation of results
 10. Announcing your conclusions and summarizing content
 11. Outlining possible applications and implications of your work
 12. Referring to tables and figures, and to their implications

Wyrażenia, które pojawią się na naszym fanpage?u, z pewnością przyczynią się do znacznego unaukowienia języka i stylu prac naukowych pisanych po angielsku, wpłyną pozytywnie na ogólną płynność tekstów oraz ich odbiór przez rodzimych użytkowników języka angielskiego ? zwłaszcza tych reprezentujących środowisko akademickie.

Mamy nadzieję, że nasza nowa seria spotka się z równie entuzjastycznym przyjęciem. Jak zawsze, będziemy ogromnie wdzięczni za Wasz feedback, dzięki któremu wciąż się rozwijamy.

Zainteresowanym polecamy również zapoznanie się z przygotowanym przez nasz zespół naukowy artykułem dotyczącym pisania abstraktów, który został opublikowany w kwartalniku ?Medical Science Pulse?.

Więcej porad znajdziesz tutaj!

#1day1phrase #scientificwriting #academicwriting #forscientistsbyscientists

Obrona online ? czy jest się czego bać?

Obrona online ? czy jest się czego bać?

W dobie pandemii coraz częściej słyszymy o przeprowadzaniu obron prac dyplomowych w trybie online. Co to tak naprawdę oznacza? Jak przebiega taka obrona? W jaki sposób się do niej przygotować? Możemy Państwu w tym pomóc mając relację z pierwszej ręki! Magdalena, kierownik Zespołu Tłumaczeń z naszej siostrzanej firmy, MD Online, niedawno obroniła pracę doktorską właśnie w takim trybie i chętnie uchyli rąbka tajemnicy.

eCORRECTOR: Uzyskanie stopnia doktora nauk poprzedza dość stresująca procedura obrony. Czy bałaś się jej bardziej wiedząc, że w Twoim przypadku będzie to obrona online?
Magdalena na chwilę przed tym, jak zaczęła się jej obrona online

Nasza pani doktor na chwilę przed tym, jak zaczęła się jej obrona online

Magdalena: Muszę przyznać, że w pierwszym momencie się lekko wystraszyłam. Nie był to znany mi sposób obrony jakiejkolwiek pracy, miała to być też historyczna, pierwsza obrona doktoratu online na mojej uczelni, jedna z pierwszych w kraju. Publiczny charakter obrony był pewnym wyzwaniem logistycznym, ponieważ uczestnicy musieli się wcześniej zgłosić i przygotować odpowiednio sprzęt. Na szczęście moja komisja oraz promotorzy dołożyli wszelkich starań, aby obrona przebiegła sprawnie i według uznanych procedur. Mimo wszystko okazało się to bardzo przyjemnym doświadczeniem naukowym!

 

eCORRECTOR: Zdradzisz nam, czego dotyczyły Twoje badania?

Magdalena: Oczywiście! Zajęłam się badaniem przekładu z perspektywy medium, czyli konkretnego rodzaju tekstu ? w moim przypadku książki, komiksu i gry komputerowej. Chciałam dowiedzieć się, czy problemu tłumaczeniowe wynikają z treści czy z charakteru medium. Jako fanka literatury fantasy i zapalony gracz, wybrałam do tego celu znany większości z nas świat Wiedźmina, tj. pierwszą przetłumaczoną książkę, komiks Dark Horse i grę CD Projekt Red. Interesowało mnie także to, jak utwór centralny, czyli książki Andrzeja Sapkowskiego, wpływają na to, jak tłumaczone są inne media powstające w obrębie tego samego świata przedstawionego.

eCORRECTOR: W jaki sposób przygotowałaś się do obrony online? Z pewnością wymagało to szerzej zakrojonych działań.

Magdalena: Obrona doktoratu jest zawsze wydarzeniem publicznym, może więc na nie przyjść każdy, a co ?gorsza? ? zadać pytanie na dowolny temat! Trzeba więc dobrze powtórzyć materiał związany z pracą i dziedziną badawczą, ale też nastawić się psychicznie na niespodzianki. Przygotowałam także autoprezentację w formie pokazu slajdów, aby lepiej wyjaśnić uczestnikom obrony moje badania. Musiałam także odnieść się do uwag recenzentów, co jest zwyczajowym punktem każdej obrony.

eCORRECTOR: Czy sama obrona online znacząco różniła się od obrony w trybie stacjonarnym?

Magdalena: ?Tradycyjna? obrona to wydarzenie podniosłe, mówimy wszak o stopniu doktora nauk. Wprowadzenie, przedstawienie recenzentów, promotorów i komisji, prezentacja sylwetki doktoranta, autoprezentacja, dyskusja na temat recenzji ? to wszystko jest przeprowadzane z dużą dozą powagi. Wszyscy są też elegancko ubrani od stóp do głów. Muszę przyznać z pewnym rozbawieniem, że zdobyłam tytuł doktora? w dresie? Jak zapewne większość uczestników tego wydarzenia, od pasa w górę byłam ubrana odpowiednio do okazji, ale ciężko odmówić sobie komfortu w domowym zaciszu. Nie obyło się też bez zabawnych sytuacji, kiedy ktoś nie wyłączył mikrofonu lub zapomniał go włączyć i widać było tylko ożywioną gestykulację. Tego się chyba nie da uniknąć podczas wszelkich wydarzeń online. Nie mogę więc powiedzieć, że nie było doniośle czy poważne? było po prostu inaczej.

eCORRECTOR: Jak została przeprowadzona część niejawna obrony i głosowanie?

Magdalena: Na czas niejawnych obrad komisji zostaliśmy ?wyrzuceni? ze spotkania na platformie wideokomunikacyjnej i zostały tylko osoby uprawnione. Gdy podjęto już decyzję, wszyscy pozostali uczestnicy zostali ponownie zaproszeni do konferencji, aby usłyszeć werdykt. Głosowanie zostało przeprowadzone w sposób niejawny, za pomocą odpowiedniej aplikacji przygotowanej do tego celu.

eCORRECTOR: Dziękujemy za poświęcenie nam chwili i wyjaśnienie przebiegu obrony online. Zapewne wielu autorów współpracujących z nami stoi przed koniecznością takiego właśnie trybu obrony pracy dyplomowej. Mamy więc nadzieję, że wspólnie pomogliśmy im w stawieniu czoła temu wyzwaniu. Gratulujemy świeżo upieczonej pani doktor i czekamy na dalsze sukcesy!