Korekty Wykwalifikowanych Ekspertów

Rodzimi użytkownicy języka

Współpracujemy z korektorami, dla których język docelowy jest ich językiem ojczystym. Nie uważamy osób z wysokimi kwalifikacjami w danym języku za native speakerów.

Optymalna lokalizacja tekstu

Nasi korektorzy/tłumacze zazwyczaj zamieszkują swój rodzinny kraj, dzięki czemu na co dzień używają rodzimego języka, mają z nim ciągłą styczność i reagują na wszelkie modyfikacje.

Doświadczeni specjaliści

Współpracujemy z korektorami i tłumaczami, którzy specjalizują się w danej dziedzinie i są w stanie poradzić sobie z nawet najbardziej skomplikowanymi tekstami.

Wyspecjalizowani lingwiści

Nasi korektorzy posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zgromadzone dzięki pracy nad różnego rodzaju tekstami oraz umiejętności potwierdzone kwalifikacjami uzyskanymi od międzynarodowego stowarzyszenia zawodowego, the Society for Proofreaders and Editors.

Edycja i korekta najwyższej jakości

Nasi korektorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w pracy z tekstami o różnorodnej tematyce, jak również umiejętności potwierdzone przez kwalifikacje zdobyte od specjalistycznych międzynarodowych stowarzyszeń, takich jak Society for Proofreaders and Editors. Gdy powierzasz swój manuskrypt naszym ekspertom, możesz mieć pewność, że zadbają o słownictwo, styl oraz pisownię tekstu.

Czym jest Korekta Native Speakera?

(Jeśli tłumacz jest dobry, czy potrzebuję dodatkowej korekty?)

Ta kwestia jest uzależniona od tego, czy tłumacz jest native speakerem języka docelowego. Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami, jednak w sytuacjach gdy tekst powinien być zlokalizowany dla ściśle określonej grupy odbiorców lub jest przeznaczony do publikacji w międzynarodowych czasopismach recenzowanych, polecamy dodatkowy etap pracy nad tekstem w postaci korekty. Przykładem mogłyby być tłumaczenia tekstów z polskiego na angielski, które mają zostać opublikowane w czasopismach recenzowanych. Pierwszy krok w postaci tłumaczenia zostałby prawdopodobnie przeprowadzony przez jednego z naszych doświadczonych tłumaczy, będących native speakerami języka polskiego. W rezultacie tekst może nie mieć oczekiwanego stylu lub płynności, czyli cech charakterystycznych dla tekstów napisanych przez native speakera języka docelowego. W takich przypadkach polecamy korektę specjalistyczną przeprowadzoną przez naszych ekspertów, którzy edytują tekst, sprawiając tym samym, że jego odbiór jest tak samo naturalny, jak w przypadku artykułu akademickiego napisanego przez naukowca będącego native speakerem języka angielskiego.

Scientific corrections in specializations:

Korekta standardowa native speakera

eCORRECTOR oferuje usługę korekty native speakera, dzięki której możliwe jest optymalne dopasowanie tekstu do kultury docelowej oraz założonego celu. Korekta native speakera pozwala pozwala przekazać wiadomość w sposób naturalny i zamierzony. Jedynie osoba będąca dobrze zaznajomiona z językiem i kulturą jest w stanie sprawić, że tekst wygląda na napisany przez native speakera języka docelowego. Ta usługa wyeliminuje potencjalne błędy kulturowe i językowe oraz pozwoli Twoim materiałom dotrzeć do międzynarodowego grona odbiorców.

Dla jakich tekstów korekta standardowa jest odpowiednia?

Korekta standardowa to najlepszy wybór w przypadku tekstów innych niż techniczne, zatem dla zawartości stron internetowych, materiałów marketingowych, pism przewodnich, życiorysów naukowych, esejów, prac popularnonaukowych, jak również dla nieskomplikowanych lub nie wysoce specjalistycznych treści humanistycznych i socjologicznych.

Korekta standardowa obejmuje:

  • Sprawdzenie i poprawienie pisowni
  • Gramatykę
  • Interpunkcję
  • Składnię zdania
  • Styl
  • Płynność tekstu
  • Usuwanie błędów kulturowych
  • Dopasowanie języka do obowiązujących standardów
  • Ujednolicenie pisowni zgodnie z normami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, USA itp

Czy chcesz mieć pewność, że Twój tekst jest w dobrych rękach?

Przeczytaj, co mówią o nas nasi klienci.

Wyślij tekst do darmowej wyceny

Wyślij tekst