Pakiety dla indywidualnych naukowców

Pakiet redakcja doktorska

Redakcja polega na merytorycznym sprawdzeniu tekstu. Usługa ta zawiera poprawienie ogólnej jakości tekstu, płynności językowej, jasności przekazu, oraz przeredagowanie niezręcznie brzmiących zdań.

Pakiet korekta doktorska

Usługa korekty zawiera w sobie poprawę drobnych błędów w tekście, uzupełnienie brakujących rodzajników, itd. Korekta ma na celu ulepszenie i tak już dobrze napisanego tekstu, dlatego zazwyczaj stanowi ostatni etap przygotowania tekstu do publikacji.

Sytuacja, w której dysponujemy środkami przeznaczonymi na badania i publikacje, ale trzeba je rozliczyć w krótkim czasie, nie jest rzadkością w świecie nauki. Przykładem takich okoliczności może być finansowanie pochodzące z grantu, kiedy badania zostały już wykonane, ale publikacje wciąż są w przygotowaniu. Jeśli nie rozliczymy w odpowiednim czasie widniejącej na koncie nadwyżki finansowej, pieniądze zostaną utracone. Podobny scenariusz może się zdarzyć w jednostkach badawczo-dydaktycznych pod koniec roku finansowego. Inna sytuacja to moment podziału środków na badania lub granty. Wiemy, że będziemy chcieli skorzystać z tłumaczeń bądź korekt naukowych, dlatego we wniosku musimy zamieścić konkretną kwotę przeznaczoną na ten cel.

Z myślą o takich potrzebach proponujemy Państwu pakiety naukowe, czyli przedpłatę za usługi, które zostaną wykonane w przyszłości, ale można je rozliczyć już teraz, na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności. Wykupione pakiety można wykorzystać na redakcję lub korektę doktorską tekstów naukowych. Gdy wykupią Państwo jeden z naszych pakietów, uzyskają Państwo określoną liczbę słów do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy, roku bądź 2 lat, w zależności od typu pakietu.

Co ważne ? gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług.

 Pakiety naukowe to idealne rozwiązanie dla kierowników grantów

Jeśli jesteś kierownikiem grantu lub jednostki naukowej i potrzebujesz rozliczyć nadwyżkę finansową jak najszybciej, a praca nad artykułami jeszcze trwa bądź nie zaczęła się – polecamy skorzystanie z naszych pakietów naukowych. Możesz skorzystać z naszych propozycji także wtedy, gdy dopiero planujesz swoje wydatki w ramach projektu. Okres przewidziany na wykorzystanie pakietów jest bardzo długi, więc nie ma presji czasowej.

Dodatkowo w ramach największego z nich oferujemy bezpłatne sprawdzenie listów przewodnich wysyłanych do czasopisma razem z artykułem. Wiemy, że jest to bardzo ważna część procesu publikacji artykułu, a treść takiego listu często przesądza o przyjęciu lub odrzuceniu pracy.

W największym pakiecie (VIP) redakcję lub korektę listu przewodniego do każdego artykułu, którym będziemy się zajmować, otrzymujesz od nas gratis. Nasz redaktor naukowy, dr hab. Mark Hunt, jest native speakerem języka angielskiego i posiada bardzo duże doświadczenie w pisaniu, sprawdzaniu i recenzowaniu artykułów naukowych, a więc może doradzić i pomóc w stworzeniu jak najlepszego listu przewodniego, który przedstawi daną pracę w jak najbardziej korzystnym świetle.

Redakcja doktorska

Redakcja polega na merytorycznym sprawdzeniu tekstu. Usługa ta zawiera poprawienie ogólnej jakości tekstu, płynności językowej, jasności przekazu, oraz przeredagowanie niezręcznie brzmiących zdań.

Korekta doktorska

Usługa korekty zawiera w sobie poprawę drobnych błędów w tekście, uzupełnienie brakujących rodzajników, itd. Korekta ma na celu ulepszenie i tak już dobrze napisanego tekstu, dlatego zazwyczaj stanowi ostatni etap przygotowania tekstu do publikacji.

Poniżej przedstawiamy dwa rodzaje pakietów, zorientowanych na redakcję lub korektę doktorską.

Pakiety redakcji doktorskiej:

STANDARD

pakiet zawiera:
1 200 PLN
 • Ilość słów: 5000
 • Redakcja doktorska native speakera z pokrewnej dziedziny
 • Nielimitowane zmiany w tekście
 • Redakcja listu przewodniego
 • Ważność: 6 miesięcy

PREMIUM

pakiet zawiera:
2 400 PLN
 • Ilość słów: 10000
 • Redakcja doktorska native speakera z pokrewnej dziedziny
 • Nielimitowane zmiany w tekście
 • Redakcja listu przewodniego
 • Ważność: 1 rok

VIP

pakiet zawiera:
12 000 PLN
 • Ilość słów: 50000
 • Redakcja doktorska native speakera z pokrewnej dziedziny
 • Nielimitowane zmiany w tekście
 • Redakcja listu przewodniego
 • Ważność: 2 lata

Pakiety korekt doktorskich:

STANDARD

pakiet zawiera:
850 PLN
 • Ilość słów: 5000
 • Korekta doktorska native speakera
 • Powtórne sprawdzenie
 • Sprawdzenie listu przewodniego
 • Ważność: 6 miesięcy

PREMIUM

za zestaw:
1 700 PLN
 • Ilość słów: 10000
 • Korekta doktorska native speakera
 • Powtórne sprawdzenie
 • Sprawdzenie listu przewodniego
 • Ważność: 1 rok

VIP

pakiet zawiera:
8 500 PLN
 • Ilość słów: 50000
 • Korekta doktorska native speakera
 • Powtórne sprawdzenie
 • Sprawdzenie listu przewodniego
 • Ważność: 2 lata

* W przypadku chęci otrzymania faktury do cen pakietów należy doliczyć 23% podatku VAT.

Redakcja doktorska

Dla kogo i kiedy
 • Dla autorów, którzy nie mają dużego doświadczenia w pisaniu artykułów w języku angielskim i szukają usługi, która znacznie ulepszy ich teksty.
 • Dla autorów, którzy znajdują się na początku swojej kariery naukowej.
 • W przypadku artykułów zgłoszonych do publikacji, przy których recenzenci zasugerowali wprowadzenie znacznych poprawek językowych.
 • W przypadku tekstów tłumaczonych na język angielski.
Co jest zawarte w ofercie
 • Zredagowanie tekstu przez native speakera języka angielskiego (zwykle mieszkającego w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych) ze stopniem doktora nauk w dziedzinie zbliżonej do tematyki artykułu.
 • Ogólna poprawa stylu i płynności językowej oraz przeredagowanie niezręcznie brzmiących zdań.
 • Poprawa pisowni, gramatyki i składni.
 • Skrócenie długości tekstu, by zmieścił się w wymogach czasopisma naukowego.
 • Komentarze mające na celu umocnienie artykułu.
 • Nieograniczone sprawdzanie tekstu. Przykładowo, jeżeli recenzenci zasugerują dalsze zmiany językowe, zredagowany tekst zostanie sprawdzony ponownie bez dodatkowych kosztów (opłacie podlegać będą tylko dodane fragmenty).
Co nie jest zawarte w ofercie
 • Nie świadczymy usług copywritingu/ghostwritingu, czyli nie tworzymy nowych sekcji tekstu od zera.
 • Artykuły zgłaszane do kolejnego czasopisma nie są sprawdzane ponownie bez dodatkowych opłat, jednak istnieje możliwość przyznania zniżki uznaniowej.

Korekta doktorska

Dla kogo i kiedy
 • Dla autorów z biegłym lub prawie natywnym angielskim, którzy potrzebują jedynie drobnych poprawek swoich tekstów.
 • Dla doświadczonych autorów, którzy zgłaszali już swoje artykuły do publikacji w czasopismach o umiarkowanej lub wysokiej pozycji w rankingach(IF>4.0).
 • W przypadku artykułów zgłoszonych do publikacji, przy których recenzenci zasugerowali wprowadzenie drobnych poprawek językowych.
Co jest zawarte w ofercie
 • Poprawienie tekstu przez native speakera języka angielskiego (zwykle mieszkającego w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych) ze stopniem doktora nauk w dziedzinie zbliżonej do tematyki artykułu.
 • Poprawa drobnych błędów, pisowni, gramatyki i składni.
 • Niewielkie zmiany w treści artykułu, stosownie do potrzeb.
 • Komentarze mające na celu umocnienie artykułu.
 • Dalsze pytania dotyczące tekstu.
Co nie jest zawarte w ofercie
 •  Nie wprowadzamy znacznych zmian w tekście.
 • Nie zapewniamy nielimitowanej liczby podejść do ponownej korekt tekstu. Możliwa zniżka uznaniowa dla ponownej korekty tekstów wcześniej sprawdzonych przy uzasadnionych niedociągnięciach.
Nasze tłumaczenia specjalistyczne są wykonywane przez tłumaczy o najwyższych kwalifikacjach. Nierzadko są to osoby posiadające dodatkowe wykształcenie kierunkowe (w przypadku tłumaczeń medycznych jest to często lekarz medycyny) i doświadczenie w tłumaczeniu artykułów naukowych. Tłumaczenia specjalistyczne obejmują tłumaczenia naukowe i techniczne z takich dziedzin jak inżynieria, nauki ścisłe, nauki biomedyczne, nauki o ziemi, nauki humanistyczne i społeczne, sztuka, filologia, a także tłumaczenia medyczne, w tym kliniczne. W ramach pakietu tłumaczeń specjalistycznych można zrealizować także inne rodzaje tłumaczeń, jak chociażby tłumaczenia pism urzędowych, raportów, umów, sprawozdań, tekstów marketingowych i innych potrzebnych dokumentów.

Dla redaktorów wydawnictw naukowych posiadamy indywidualnie dopasowane pakiety.
Napisz do nas aby uzyskać szczegółowe informacje.