Nasz Zespół

Nasz zespół obejmujący ponad 100 aktywnie publikujących naukowców z tytułem doktora sprosta potrzebom autorów publikujących swoje prace w międzynarodowych czasopismach recenzowanych, jak również redaktorów potrzebujących korekty ich czasopism.

Dr hab. Mark J. Hunt

Założyciel eCORRECTOR, Kontrola jakości

doktorat z Farmakologii, Trinity College, University of Cambridge
habilitacja w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego – Polska Akademia Nauk
ponad 25 opublikowanych prac, recenzent międzynarodowych czasopism
zarządza zespołem ponad 100 korektorów o wiedzy specjalistycznej
posiada ponad 15 lat doświadczenia w wykonywaniu redakcji i korekt
prowadzi wykłady i warsztaty z pisania tekstów naukowych dla wielu uczelni, instytutów i konferencji.

Mgr Klaudia Raflik

Kierownik ds. redakcji i korekt naukowych, eCorrector Polska

Magister filologii polskiej ze specjalnościami: wydawniczą oraz kultura mediów cyfrowych
Redaktor naczelna kwartalnika popularnonaukowego „Nowe Pro Arte” wydawanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wykwalifikowana redaktorka językowa z doświadczeniem w redakcji artykułów naukowych w języku polskim; od 2016 do 2018 roku przewodnicząca naukowego Koła Edytorów Trantiputl UAM
Ukończyła szkolenia doskonalące: audiodeskrypcji stosowanej, marketingu i dziennikarstwa internetowego, glottodydaktyki oraz nauczania języka w środowisku wielokulturowym (Cultural diversity in adult education)
Autorka kulturalnych artykułów popularnonaukowych

Mgr Dawid Wesołowski

Opiekun klientów naukowych, eCorrector Polska

Magister religioznawstwa ze specjalizacją mity i idee religijne, Uniwersytet Jagielloński
Stypendysta międzynarodowych programów Erasmus+ i CEEPUS
Autor monografii i artykułów naukowych z zakresu religioznawstwa (geografia i ekologia religii) oraz historii (regionalistyka, genealogia)
Obecnie doktorant w Instytucie Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim

Mgr Agata Sibilska-Woźniacka

Opiekun wydawnictw naukowych

Magister filologii rosyjskiej, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektów obejmujących transkrypcję, tworzenie napisów i inne zadania językowe
Posiada certyfikat potwierdzający znajomość j. białoruskiego na poziomie B2

Mgr Agata Słomska

Opiekun tłumaczeń naukowych

Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Szczeciński
Ukończyła Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych w Poznaniu
Tłumacz przysięgły w parach polski-angielski i angielski-polski
Biegle posługuje się 5 językami

Jesteś aktywnie publikującym naukowcem, który chciałby dołączyć do naszego zespołu redaktorów i korektorów?

Wyślij nam proszę swoje CV, zawierając w nim spis publikacji i informacje na temat Twojego doświadczenia.

Mgr Dorota Sakowska-Hunt

Dyrektor zarządzająca

Magister Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki
MBA, Uniwersytet w Monako, tytuł otrzymany z wyróżnieniem
Założycielka firmy tłumaczeniowej MD Online
Redaktor naczelna kwartalnika Tetex.

Jesteś zainteresowany współpracą z eCORRECTOR?

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej szczegółów.