Wykwalifikowani Native Speakerzy

W eCORRECTOR starannie dobieramy korektorów w zależności od otrzymanego tekstu. Nasi wyspecjalizowani native speakerzy (obecnie współpracujemy z ponad setką native speakerów języka angielskiego) posiadają tytuł doktora. Zapewniamy, że Twój tekst przechodzi korektę eksperta w danej dziedzinie, dzięki czemu integralność naukowa jest zachowana, a język zostaje udoskonalony. Z powodzeniem pomagamy setkom naukowców w opublikowaniu ich prac w międzynarodowych czasopismach recenzowanych.
Nasza misja: zapewnić wsparcie językowe naukowcom, których językiem ojczystym nie jest angielski oraz przełamanie barier językowych, tak by wyniki badań mówiły same za siebie.”
MARK-250X250

dr hab. Mark J Hunt

Założyciel

 • Nadzoruje zespół ponad 100 wykwalifikowanych korektorów z tytułem doktora
 •  Tytuł BSc Farmakologii – King’s College London
 •  Doktorat z Farmakologii – Trinity College, University of Cambridge
 •  Habilitacja w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego – Polska Akademia Nauk
 • 15 lat doświadczenia w korektach naukowych
kings london collage

Wieloletnie Doświadczenie

Nasz redaktor naczelny, dr hab. Mark Hunt, uzyskał tytuł doktora w prestiżowym Trinity College na Uniwersytecie w Cambridge. Opublikował ponad 20 prac naukowych i recenzuje prace dla międzynarodowych czasopism. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w korektach doskonale zna wymagania redaktorów i recenzentów stosowane przy ocenie artykułów naukowych.

Mark kontroluje zespół ponad 100 wykwalifikowanych native speakerów. Współpracujemy jedynie z korektorami, którzy spełniają nasze wysokie standardy doskonałości naukowej i językowej. Nasi wyspecjalizowani native speakerzy są uznanymi naukowcami w swojej dziedzinie i mogą pochwalić się doświadczeniem wydawniczym. Znają wysokie wymagania językowe, jakie stawia się naukowcom, zanim ich tekst zostanie zaakceptowany do publikacji.

Native Speakerzy z tytułem doktora

Nasi korektorzy posiadają tytuł doktora w dziedzinach bezpośrednio związanych z treścią tekstu. Dziedziny nauki, o które dostajemy najwięcej zapytań to:
 • Nauki biomedyczne (biologia molekularna i komórkowa, terapeutyka molekularna, biochemia, farmakologia, immunologia, genetyka, neurobiologia, mikrobiologia)
 • Badania kliniczne (medycyna, psychologia, nowe choroby zakaźne)
 • Ekologia (nauka o środowisku, botanika, przyroda, rybołówstwo)
 • Inżynieria (przemysłowa, cywilna, chemiczna, bioinżynieria)
 • Chemia (organiczna, materiałowa i inżynieria chemiczna
 • Fizyka, matematyka i geologia
Wielu naszych ekspertów to wysoce wykwalifikowani doktorzy nauk medycznych (lekarze medycyny oraz chirurdzy).
Wykonujemy również korekty artykułów z innych dziedzin, takich jak historia, filozofia, socjologia i zarządzanie.

Nasi wykwalifikowani korektorzy w liczbach

Ponad

0

korektorów z tytułem doktora

Ponad

0

artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych

Ponad

0

artykułów po korekcie

Naszą misją jest przełamanie barier językowych, tak by wyniki badań mówiły same za siebie. Zapewniamy nie tylko rzetelnie przeprowadzoną korektę, lecz także serię przewodników dotyczących pisania prac w konkretnych dziedzinach nauki, którą stworzyliśmy razem z native speakerami języka angielskiego mogących poszczycić się tytułem doktora.

Jak działa nasz zespół native speakerów

Indywidualne podejście

Każdy tekst jest traktowany indywidualnie. Wstępna ocena pozwala nam ustalić, który z korektorów (ekspertów w danej dziedzinie) najlepiej sprawdzi się w korekcie danego artykułu.

Redaktor naczelny

Artykuł po korekcie musi zostać zatwierdzony przez redaktora naczelnego, który przed jego ostatecznym odesłaniem nanosi własne modyfikacje i uwagi.

Tryb śledzenia zmian

Do naszych klientów wysyłamy dwie wersje artykułu: jedną w trybie śledzenia zmian (z widocznymi poprawkami) oraz drugą ostateczną (gotową do publikacji). Autor ma w ten sposób wgląd do uwag i komentarzy nanoszonych w czasie korekty.

Pomoc przy liście przewodnim

W razie pytań dotyczących listu przewodniego lub jego korekty, prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Nasz wykwalifikowany native speaker chętnie rozwieje wszelkie wątpliwości.

Pytania

Jeżeli autor tekstu ma pytania dotyczące korekty bądź potrzebuje dodatkowych wyjaśnień od specjalisty wykonującego korektę, może kontaktować się z nami bezpośrednio.

Nasi wykwalifikowani korektorzy są native speakerami języka angielskiego, którzy zdobyli tytuł doktora na uniwersytetach o międzynarodowym prestiżu. Znaczną większość naszych korektorów stanowią naukowcy, którzy publikują wyniki swoich badań i mają doświadczenie w edycji i korekcie artykułów akademickich.

Dołącz do nas!

Jeśli jesteś native speakerem języka angielskiego, masz tytuł doktora (lub równoważny, np. lekarz medycyny) i jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu wykwalifikowanych korektorów, wyślij nam swoje CV razem z listą publikacji i szczegółami dotyczącymi doświadczenia w korekcie tekstów.

Korekta specjalistyczna tekstów naukowych

Wyślij tekst do darmowej wyceny