Translation and Proofreading of Grant Applications

Translation and Proofreading of Grant Applications

Research, especially in rapidly growing areas like biomedical science and engineering, requires substantial funding. Scientists have access to a number of grants that may help them finance their academic plans, e.g. the Visegrad fund, EU funds, ERC grant, NCN grants. It is normal in the career of a scientist for

Czytaj więcej

Tłumaczenie i korekta wniosków o grant

Badania naukowe, zwłaszcza w dynamicznie rozwijających się dziedzinach jak nauki biomedyczne czy inżynieria, wymagają znaczących nakładów finansowych Naukowcy mają obecnie dostęp do szeregu programów grantowych, dzięki którym mogą finansować swoje działania, jak chociażby eVisegrad fund, Fundusze Europejskie, granty ERC, granty NCN. Odrzucenie wniosku o grant nie jest niczym niespotykanym w karierze naukowej.

Czytaj więcej