Nasi native speakerzy

Nasi korektorzy są ekspertami z tytułem doktora uzyskanym na renomowanych uczelniach

Obsługa klienta

Dbamy o każdego autora i dostosowujemy się do jego indywidualnych potrzeb

Kontrola jakości

Nasz redaktor naukowy zapoznaje się z każdym tekstem i osobiście wybiera do jego redakcji odpowiedniego korektora

Bilans naszych dokonań

Wielu autorom pomogliśmy opublikować ich artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych

Nasi korektorzy

Nasi native speakerzy

Za główne zadanie stawiamy sobie świadczenie usług językowych naukowcom, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Pomagamy im pokonywać bariery, tak aby treść, którą mają do przekazania, mówiła sama za siebie.
W eCORRECTOR dajemy gwarancję, że tekst będzie nie tylko poprawny gramatycznie, ale również przejrzysty, zwięzły i spójny. Możemy poszczycić się bogatym doświadczeniem współpracy z polskim środowiskiem naukowym. Zaufały nam nie tylko osoby prywatne, ale również liczne instytucje. Potrafimy określić, jakich poprawek wymaga tekst, aby spełnić standardy wymagane przy publikacji.

Kontrola jakości

Nasz redaktor naczelny Mark J. Hunt posiada tytuł doktora zdobyty na Uniwersytecie w Cambridge. Jest autorem ponad 20 publikacji naukowych oraz recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu doskonale zna wymagania redaktorów i recenzentów stosowane przy ocenie tego typu artykułów. Od 2007 roku Mark pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, gdzie w lutym 2017 sfinalizował swoją habilitację.
W eCORRECTOR do każdego tekstu podchodzimy indywidualnie. Native speakera dobieramy w sposób przemyślany, kierując się przede wszystkim tematyką tekstu. Bierzemy pod uwagę wyłącznie korektorów, którzy reprezentują najwyższy poziom językowy oraz naukowy.
Za wysoki standard korekty ręczymy nie tylko słowem; do każdego skorygowanego artykułu naukowego dołączamy certyfikat korekty native speakera podając na nim dziedzinę specjalizacji danego eksperta.

Najwyższa jakość korekty

Korektę powierzamy wyłącznie ekspertom będącymi rodzimymi użytkownikami języka angielskiego i posiadającymi doskonałe kwalifikacje w dziedzinie korekty. Wielu z nich związanych jest z organizacjami specjalizującymi się w korekcie, takimi jak Society for Editors and Proofreaders (SfEP)
Nasi eksperci to wybitni naukowcy z tytułami doktora otrzymanymi na renomowanych uczelniach. Wielu z nich pracuje na terenie Wielkiej Brytanii i USA. Zdecydowana większość to naukowcy aktywnie publikujący na arenie międzynarodowej. Zapewniamy specjalistyczną korektę tekstów z następujących dziedzin:
  • nauki biomedyczne (biologia molekularna i komórkowa, terapeutyka molekularna, biochemia, farmakologia, immunologia, genetyka, neurobiologia, mikrobiologia)
  • badania kliniczne (medycyna, psychologia, nowe choroby zakaźne)
  • ekologia (nauka o środowisku, botanika, przyroda, rybołówstwo)
  • inżynieria (przemysłowa, cywilna, chemiczna, bioinżynieria)
  • chemia (organiczna, materiałowa i inżynieria chemiczna)
  • fizyka, matematyka i geologia
Wykonujemy również korekty artykułów z innych dziedzin, takich jak historia, filozofia, socjologia i zarządzanie.
Jesteśmy dumni z naukowych osiągnięć naszych ekspertów. Instytucje, w których nasi korektorzy otrzymali tytuły naukowe to m.in. University of Cambridge, University College London, King’s College London, Queen Mary University of London, University of Massachusetts, Johns Hopkins University, University of California, University of Edinburgh, University of Newcastle, Durham University, University of Arizona, University of Minnesota, University of Colorado, University of Connecticut, Ohio State University.

Jak działamy?

Indywidualne podejście

Każdy tekst jest u nas traktowany indywidualnie. Już wstępna ocena pozwala nam ustalić, który z ekspertów najlepiej sprawdzi się w korekcie danego artykułu. Jeżeli autor tekstu ma pytania dotyczące korekty bądź potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, może kontaktować się z nami bezpośrednio.

Redaktor naczelny

Artykuł po korekcie trafia do redaktora naczelnego, który przed jego ostatecznym zatwierdzeniem nanosi własne modyfikacje i uwagi.

Dwie wersje artykułu

Do naszych klientów wysyłamy dwie wersje artykułu: jedną w trybie śledzenia zmian (z widocznymi poprawkami naniesionymi przez native speakera) oraz drugą ostateczną (gotową do publikacji). Autor ma w ten sposób wgląd do uwag i komentarzy nanoszonych w czasie korekty.

Błyskawiczna reakcja

Naszą nadrzędną zasadą jest dbałość o potrzeby klienta. Oznacza to, że kierujemy się przede wszystkim potrzebami autorów tekstów. Na zapytania odpowiadamy szybko, najczęściej w ciągu pół godziny. Od niedawna po zrealizowanym zleceniu wysyłamy do naszych klientów również ankietę z prośbą o opinię. Ma nam ona pomóc w dostosowaniu naszych usług do oczekiwań klientów.

Bilans naszych dokonań

W eCORRECTOR posiadamy bogate doświadczenie korekty publikacji naukowych, którą przeprowadzamy na zlecenie zarówno osób prywatnych jak instytucji. Niezmiernie nas cieszy duża liczba powracających klientów; świadczy to o wysokiej jakości naszych usług.
Wiele artykułów, które mieliśmy okazję korygować lub tłumaczyć, zostało opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych, w tym PlosOne, Frontiers in Human Neuroscience, Journal of Neuroscience Research, European Journal of Pharmacology, Journal of Cardiovascular Pharmacology.
Jesteśmy głównym korektorem dla Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie i jednym z rekomendowanych korektorów czasopisma medycznego GInekologia Polska.
W ostatnim czasie wygraliśmy również kilka przetargów na korektę tekstów naukowych dla instytucji takich jakich Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie czy Uniwersytet Technologiczny w Białymstoku.
Z usług eCORRECTOR korzystają również tacy klienci jak Instytut Łukasiewicza, Tetex oraz firmy międzynarodowe, np. Sioen Industries.
Na wstępie może napiszę, że poprzedni tekst przez was poprawiany został już opublikowany a recenzenci nie mieli żadnych uwag dotyczących języka. Jeśli to możliwe to chciałbym potrzymać współpracę i ponownie skorzystać z waszych umiejętności językowych.
– dr inż. Karol Bronisz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie www.sggw.pl
Bardzo dziękujemy Firmie, a zwłaszcza korektorce lingwistycznej za cenne uwagi merytoryczne, stylistyczne i językowe. Współpraca z Państwem jest dla nas bardzo owocna, gdyż jak dotychczas edytorzy wydawnictw nigdy nie sugerowali poprawienia języka angielskiego. Bardzo dziękujemy i prosimy o przekazanie naszych podziękowań zespołowi native speakers oraz oczywiście Markowi, za trafny dobór specjalistów.
– prof. dr hab. Zbigniew Sierota, IBLES www.ibles.pl
Bardzo dziękuję, jak zawsze jesteście solidni i bardzo życzliwi. Pozdrawiam serdecznie (do następnego tekstu).
– dr Małgorzata Żychowska, UKW www.ukw.edu.pl
Teraz już rozumiem, dlaczego robią Państwo taką furorę na naszym wydziale i właściwie kogokolwiek bym nie spytał o dobrych korektorów, w odpowiedzi uzyskuję nazwę Państwa firmy.
Bardzo dziękuję, nie mam żadnych pytań, wątpliwości – korekta jest zrobiona perfekcyjnie. Dzięki Państwu, chociaż jedna z uwag recenzentów – utyskiwanie na mój angielski – została uwzględniona…
– dr inż. Mirosław Szydłowski, PW www.pw.edu.pl
Bardzo dziękuje (świetnie i terminowo zrobione zadanie)
– Prof. dr hab. Renata Bilewicz, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego www.chem.uw.edu.pl