Jak napisać oryginalny artykuł badawczy z dziedziny bio-medycyny i uzyskać jego publikację

Jak napisać oryginalny artykuł badawczy z dziedziny bio-medycyny i uzyskać jego publikację

Istnieje standardowy, preferowany sposób, w jaki napisać można oryginaly artykuł badawczy z dziedziny bio-medycyny. Zazwyczaj należy stosować strukturę IMRAD. Skrót IMRAD oznacza Wprowadzenie (Introduction), Metody (Methods), Wyniki (Results) oraz Dyskusja (Discussion). Struktura IMRAD dominuje w akademickich, naukowych i czasopismach z dziedziny zdrowia publicznego od drugiej połowy dwudziestego wieku. Zalecana jest w  „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” [1]. Struktura IMRAD pomaga wyeliminować zbędne szczegóły i umożliwia przedstawienie istotnych informacji w jasnej i logicznej sekwencji [2, 3].

Poniżej znajdują się opisy sekcji IMRAD, wraz z pewnymi uwagami i sugestiami.

Wprowadzenie

Wprowadzenie przygotowuje grunt pod prezentację Twoich badań. Składa się z trzech części: 1) co jest już znane, 2) co jest nieznane oraz 3) jaki jest pytanie, hipoteza lub cel badawczy. Postaraj się by ta sekcja była krótka i pisz w sposób przystępny dla ogólnego odbiorcy (jasny, zwięzły i jak najmniej techniczny). Jakbyś wyjaśnił kompletnemu laikowi dlaczego i w jaki sposób przeprowadziłeś badanie? Poprowadź czytelników przez te trzy kroki, kończąc na swoim konkretnym pytaniu. Podkreśl, w jaki sposób twoje badanie wypełnia luki (nieznane), i wyraźnie sformułuj swoje pytanie badawcze. Nie udzielaj odpowiedzi na pytanie badawcze. Pamiętaj, aby szczegóły, opisy, spekulacje oraz krytykę innych badań pozostawić w sekcji Dyskusja.

Metody

Sekcja Metody dostarcza klarownego przeglądu tego, co zrobiłeś. Podaj wystarczająco dużo informacji, aby czytelnicy mogli ocenić jak przekonujące jest Twoje badanie. Opisz kroki, jakie podjąłeś, jak w przepisie kucharskim, ale bądź ostrożny z nadmiarem szczegółów. Jeśli prowadzisz badania jakościowe, wyjaśnij, jak wybrałeś swoich badanych, aby byli reprezentatywni.

Możesz podzielić to na mniejsze sekcje z podtytułami, na przykład: kontekst (kiedy, gdzie, autorytet lub zatwierdzenie), wybór próbki, zbieranie danych (jak), śledzenie, metoda analizy. Cytuj odniesienie do powszechnie stosowanych lub wcześniej używanych metod, zamiast wyjaśniać wszystkie szczegóły. Schematy przepływu i tabele mogą uprościć wyjaśnienia metod.

Możesz używać pierwszej osoby w opisie swoich metod.

Wyniki

Sekcja Wyniki podsumowuje, co pokazują dane. Zwróć uwagę na związki i opisz trendy. Unikaj jedynie powtarzania liczb, które już są dostępne w tabelach i rysunkach. Dane liczbowe powinny być ograniczone do tabel, o ile to możliwe. Bądź przyjaznym narratorem i podsumowuj tabele; nie powtarzaj danych w tekście. Na przykład, jeśli masz tabelę demograficzną z rzędem wieków i wiek nie różnił się istotnie między grupami, twój tekst może brzmieć: „Mediana wieku wszystkich uczestników wynosiła 47 lat. Nie było istotnej różnicy między grupami (Tabela)”. To jest bardziej preferowane niż: „Średni wiek grupy 1 wynosił 48,6 (7,5) lat, a grupy 2 wynosił 46,3 (5,8) lat, różnica nieistotna.”

Podziel sekcję Wyniki na podsekcje, jeśli to konieczne, z podtytułami. Uzupełnij informacje, które już znajdują się w tabelach i rysunkach. Pamiętaj, aby w tekście powtarzać i podkreślać tylko najważniejsze liczby. Użyj strony biernej w sekcji Wyniki i nadaj jej żywiołowość. Informacje dotyczące tego, co zrobiłeś, należą do sekcji Metody, a nie tutaj. A komentarze dotyczące znaczenia wyników zachowaj na sekcję Dyskusja.

Inne wskazówki, które pomogą Ci w pisaniu sekcji Wyniki:

▪ Jeśli musisz cytować liczbę w tekście (nie tylko w tabeli) i ogólna liczba w grupie wynosi mniej niż 50, nie podawaj procentów. Napisz: „7 spośród 34”, a nie „7 (21%)”.

▪ Nie zapomnij, że jeśli masz wiele porównań, prawdopodobnie potrzebujesz przystosowania ich. Zapytaj statystyka, jeśli nie masz pewności.

Dyskusja

Sekcja Dyskusja daje największą swobodę. Większość autorów zaczyna od krótkiego przypomnienia tego, co zrobili. Każdy autor powinien ponownie przedstawić kluczowe wyniki i odpowiedzieć na pytanie zaznaczone we Wprowadzeniu. Skup się na tym, co Twoje dane udowadniają, a nie na tym, co miałeś nadzieję udowodnić. Zacznij od: „Odkryliśmy, że…” (lub podobnego sformułowania) i wyjaśnij, co oznaczają dane. Przewidź pytania czytelników i wyjaśnij, dlaczego Twoje wyniki są interesujące.

Następnie porównaj swoje wyniki z wynikami innych osób. Tutaj przydaje się przegląd literatury, którą przeprowadziłeś. Omów, jak Twoje wyniki wspierają lub kwestionują inne badania.

Nie musisz wymieniać każdego artykułu z przeglądu literatury w swojej pracy ani na liście referencji, chyba że piszesz przegląd narracyjny lub przegląd systematyczny. Twój manuskrypt nie ma na celu być wyczerpującym przeglądem tematu. Nie dostarczaj długiego przeglądu literatury – omów tylko wcześniejsze prace, które są bezpośrednio istotne dla Twoich wyników. Wbrew niektórym przekonaniom, długa lista w sekcji Literatura nie oznacza, że praca jest bardziej naukowa; sugeruje jedynie, że autor stara się wyglądać naukowo. (Jeśli twój artykuł badawczy z dziedziny bio-medycyny to przegląd systematyczny, lista cytowań może być długa.)

„Nie przesadzaj”

Nie przesadzaj z wynikami. Znalezienie odczuwanego zapotrzebowania na wiedzę, na przykład, niekoniecznie oznacza, że uczelnie muszą natychmiast przeprowadzić rewolucję w programach nauczania, co poprawi opiekę zdrowotną i zaoszczędzi życie i pieniądze (chyba że twoje dane to potwierdzają, w takim przypadku daj szansę opublikowania tego!). Możesz jednakże powiedzieć „ma potencjał do”.

Zawsze zaznaczaj ograniczenia, które są istotne, a nie ogólne ograniczenia.

Zwróć uwagę na nierozwiązane pytania i przyszłe kierunki. Przedstaw ogólny wpływ Twoich wyników i powiedz czytelnikom, dlaczego powinni się nimi zainteresować. Zakończ głównymi wynikami swojego badania i nie oddalaj się zbytnio od swoich danych. Pamiętaj, aby podać końcową i najważniejszą wiadomość wraz z implikacjami.

Zauważ, że ten format nie zawiera osobnej sekcji Podsumowanie. Podsumowanie jest zawarte w Dyskusji. Niemniej jednak, osobna sekcja Podsumowanie jest zazwyczaj odpowiednia dla streszczeń. Przeglądy systematyczne powinny mieć sekcję Interpretacja.

Inne części twojego artykułu badawczego niezależne od IMRAD obejmują:

Tabele i rysunki stanowią podstawę Twojej historii. To właśnie one są tą historią. Redaktorzy, recenzenci i czytelnicy zazwyczaj najpierw spoglądają na tytuły, streszczenia oraz tabele i rysunki. Figury i tabele powinny stać samodzielnie i opowiadać kompletną historię. Twoi czytelnicy nie powinni musieć się odwoływać do tekstu głównego.

Streszczenia mogą mieć formę swobodną lub być strukturalne z podtytułami. Zawsze stosuj format wskazany przez wydawcę. Główne części streszczenia mogą obejmować wprowadzenie (kontekst, pytanie lub hipoteza), metody, wyniki, wnioski i implikacje. Zatem zacznij swoje streszczenie od przedstawienia tła Twojego badania, a następnie pytania postawionego. Następnie podaj krótkie podsumowanie użytych w badaniu metod. Kluczowe wyniki następują w kolejności, ograniczonej do niezbędnych danych surowych, jeśli w ogóle, a potem wnioski, które odpowiadają na postawione pytania.

Na zakończenie chcemy podać kilka przydatnych wskazówek:

▪ Zalecamy zacząć pisanie tekstu od tabel i rysunków. To one opowiadają twoją historię. Możesz pisać sekcje w dowolnej kolejności. Wielu zaleca rozpoczęcie od napisania Wyników, a następnie Metod, Wprowadzenia, Dyskusji i Streszczenia.

▪ Każdy pojedynczy akapit powinien być jasny.

▪ Każdy akapit powinien odpowiadać na pytanie czytelników: „Dlaczego mi to opowiadasz?”

Referencje:
  1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication. J Pharmacol Pharmacother. 2010 Jan;1(1):42–58. (Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/?report=classic>.
  1. Sollaci LB, Pereira MG. The introduction, methods, results, and discussion (IMRAD) structure: a fifty-year survey. J Med Lib Assoc. 2004 Jul;92(3):364–71.
  2. Day RA. The origins of the scientific paper: the IMRAD format. Am Med Writers Assoc J. 1989;4(2):16–8.

Sprawdź nasze social media: Facebook / LinkedIn / Tiktok

Jeśli chcesz przeczytać nasze poprzednie artykuły, kliknij tutaj!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.