Oferta dla wydawnictw

Polska nauka jest obszarem o znaczącym potencjale ? krajowi badacze prowadzą wiele projektów, które mogą rzucić nowe światło na dotychczasowy zasób wiedzy. Polscy naukowcy są coraz częściej beneficjentami grantów unijnych czy programów rządowych (np. DUN czy Index Plus). Niestety, odsetek polskich publikacji w języku angielskim jest wciąż bardzo niski ? głównie ze względu na nienatywny poziom znajomości języka. W ramach wspierania idei umiędzynarodowienia nauki, eCORRECTOR przygotował ofertę tłumaczenia i korekty dostosowanej do potrzeb redaktorów i wydawców publikacji naukowych.

Jesteśmy firmą z rozległym doświadczeniem w zakresie przygotowywania tekstów do publikacji. Dotyczy to nie tylko przystosowania pojedynczych artykułów do określonych wymogów edytorskich! Współpracujemy z instytucjami wydającymi publikacje z obszarów takich jak medycyna, technologia, nauki humanistyczne (np. historia, filozofia) – lista jest bardzo długa. Warto nam zaufać z czterech głównych powodów:

  • Posiadamy oprogramowanie odpowiednie do pracy zarówno nad publikacjami książkowymi, jak i magazynami,
  • Osoby zajmujące się tłumaczeniem i korektą w naszej firmie mają osobiste doświadczenie w publikacji tekstów, co zapewnia poprawność stosowanej terminologii,
  • Dewizą naszej firmy jest zapewnienie wysokiej jakości tekstu przez współpracę z native speakerem języka docelowego – dzięki temu zachowujemy odpowiedni rejestr i klarowność myśli, unikając wpadek na tle kulturowym,
  • Warunki współpracy odpowiadają wymaganiom klienta ? korektorów dobieramy na podstawie treści publikacji oraz dopasowujemy się do terminów.

Korekta publikacji naukowych to nasza specjalność ? pomogliśmy w ukazaniu się kilkuset artykułów w różnych czasopismach i monografiach. Podstawowym założeniem wspomnianej usługi jest powierzenie realizacji wykwalifikowanemu native speakerowi języka docelowego, który posiada rozległe doświadczenie w redakcji tekstów oraz stopień doktora lub jego ekwiwalent (np. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) w dziedzinie zbliżonej do omawianej w artykule.

Liczy się efekt końcowy

Na idealnym efekcie końcowym zależy nam tak samo jak Państwu, dlatego zespół eCORRECTOR zapewnia wsparcie na każdym etapie przygotowywania tekstu do publikacji:

  •  Tłumaczenia specjalistyczne nawet dużej ilości tekstów w krótkim czasie: nasz zespół doświadczonych tłumaczy przełoży tekst na dany język obcy, zachowując zawarte w nim myśli oraz odpowiedni rejestr języka
  •  Korekta tekstów przed recenzją w celu zwiększenia ich poprawności językowej i naturalnego odbioru w środowisku międzynarodowym: tekst możemy poddać szczegółowemu sprawdzeniu jeszcze przed recenzją, co znacząco ułatwi jego publikację dzięki poprawności gramatycznej, interpunkcyjnej oraz odpowiedni zastosowanej specjalistycznej terminologii
  • Korekta tekstów przyjętych do druku: to także ważny etap przygotowywania publikacji – nawet po pozytywnej recenzji tekst może wymagać wygładzenia i drobnych poprawek, które ułatwią odbiór przez czytelnika międzynarodowego
  • Korekta publikacji przed drukiem: nawet po złożeniu całego tomu czy numeru do formatu PDF możemy wprowadzić konieczne poprawki za pomocą specjalistycznych narzędzi pozwalajacych na profesjonalna korektę bez zmiany układu stron
  • Dodatkowo, możemy pomóc w przygotowaniu wskazówek dla autorów: z racji posiadanej ekspertyzy w kwestii wymogów wydawnictwa naukowych na świecie – nasz redaktor naczelny, dr hab. Mark Hunt, jest aktywnym recenzentem dla wielu wydawnictw międzynarodowych oraz publikującym autorem – możemy wesprzeć wydawnictwa w przygotowaniu w przygotowaniu klarownych wskazówek dla autorów, które podniosą jakość nadesłanych tekstów

Gorąco zachęcamy do kontaktu z nami w ramach czatu eksperta lub drogą mailową.
Przedstawimy szczegóły oferty i pomożemy ustalić optymalną strategię działania.

Współpracujemy z: