LaTeX – redakcja i korekta

Native speakerzy ze stopniem doktora nauk

Ugruntowana reputacja

Kontrola jakości

LaTeX jest narzędziem do składu tekstu, powszechnie używanym na uniwersytetach oraz uczelniach wyższych podczas opracowania artykułów i innych prac naukowych. U początków w latach osiemdziesiątych rozwijano go jako oprogramowanie dla matematyków. Z czasem stał się głównym narzędziem do obróbki prac badaczy z zakresu informatyki, inżynierii, fizyki i ekonomii. LaTeX ma wiele zalet, spośród których można wyróżnić: dostosowanie układu treści do bieżących potrzeb, pracę ze wzorami matematycznymi i, co najważniejsze, bezpłatne korzystanie z tego oprogramowania.

Ze względu na specjalny język kodowania oraz stosowanie komend trzeba poświęcić trochę czasu na zaznajomienie z programem. Dlatego właśnie LaTeX może stanowić wyzwanie dla tych korektorów, którzy nie potrafią z niego swobodnie korzystać.

W przypadku złożenia zamówienia w eCORRECTOR na usługę uwzględniającą pracę w formacie LaTeX wymagamy przesłania nam pliku źródłowego .tex. Po zakończeniu pracy nad tekstem odsyłamy autorowi uaktualniony plik .tex wraz z plikiem PDF, w którym zaznaczone są wszelkie naniesione zmiany.
Traktujemy redakcję i korektę w środowisku LaTeX w taki sam sposób jak wszystkie inne usługi. Dlatego też udzielimy wszelkich odpowiedzi na dodatkowe pytania i spełnimy oczekiwania autora.

Native speakerzy języka angielskiego ze stopniem doktora nauk

eCORRECTOR współpracuje z wieloma edytorami i korektorami, którzy są native speakerami języka angielskiego oraz uzyskali stopień doktora nauk. Wielu z nich to aktywni badacze z własnym dorobkiem publikacji. Native speakerzy działający w obszarze związanym z matematyką są zaznajomieni z oprogramowaniem LaTeX i często edytują w nim swoje dokumenty. Ostatni rok przyniósł wzrost zapytań o usługi korekty specjalistycznej w tym programie. By sprostać temu zapotrzebowaniu, powiększyliśmy grupę naszych specjalistów operujących plikami w formacie .tex i wprowadziliśmy edycję dokumentów w LaTeX do stałej oferty firmy.

Wysoki poziom angielskiego odgrywa istotną rolę w procesie publikacji. Nasi edytorzy i korektorzy pracują nad tym, aby nadać zdaniom naturalną płynność i wewnętrzną spójność. Co więcej, pracujący z nami native speakerzy ze stopniem doktora są ekspertami w swoich dziedzinach i podczas korekty zwracają uwagę na wszelkie potencjalne problemy merytoryczne, co umożliwia ich wyeliminowanie jeszcze przed wysłaniem tekstu do publikacji.

For scientists by scientists

Wyślij tekst do bezpłatnej wyceny