Najczęstsze powody odrzucenia artykułu przez czasopismo naukowe

Najczęstsze powody odrzucenia artykułu przez czasopismo naukowe

Czasopisma naukowe mają określone kryteria i standardy dotyczące akceptacji bądź odrzucenia artykułów. Chociaż konkretne powody odrzucenia manuskryptu mogą się różnić między czasopismami i dyscyplinami, oto kilka najczęstszych z nich, przez które periodyk naukowy może odrzucić artykuł:

 

  1. Małoznaczący: Czasopisma priorytetowo traktują artykuły, które wniosły istotny wkład w dziedzinę. Jeśli uważa się, że artykuł ma ograniczone znaczenie lub wpływ, może zostać odrzucony. Periodyki poszukują badań, które poszerzają wiedzę, kwestionują istniejące paradygmaty lub mają szersze implikacje dla teorii czy praktyki.
  2. Niewystarczający przegląd literatury: Staranny przegląd literatury jest niezbędny do umieszczenia badań w kontekście i wykazania ich związku z innymi pracami. Jeśli przegląd literatury w artykule jest niekompletny, przestarzały lub nie uwzględnia odpowiednich wcześniejszych prac, może zostać odrzucony. Czasopisma oczekują, że autorzy zapewnią wszechstronny przegląd historii badań nad danym tematem.
  3. Brak nowatorskości lub wyniki o niewielkim znaczeniu: Czasopisma preferują artykuły, które prezentują nowe wyniki lub znacząco poszerzają istniejącą wiedzę. Jeśli artykuł zawiera tylko wyniki prezentujące niewielki postęp lub jedynie potwierdzają istniejącą wiedzę bez znaczących innowacji, może zostać odrzucony.
  4. Błędne techniki eksperymentalne lub analityczne: Naukowa rzetelność jest kluczowa, a czasopisma oczekują, że artykuły będą się charakteryzować wysokimi standardami projektowania eksperymentów i analizy danych. Jeśli artykuł korzysta z wadliwych lub niewiarygodnych technik eksperymentalnych lub przedstawia wątpliwe metody analizy danych, może zostać odrzucony. Czasopisma kładą nacisk na solidne metody i dokładną interpretację wyników.
  5. Niewystarczająca wielkość próby lub moc statystyczna: Czasopisma oczekują, że badania będą oparte na solidnej próbie, aby można było wyciągnąć znaczące wnioski. Jeśli artykuł ma zbyt małą próbę, która osłabia moc danych statystycznych lub nieadekwatnie uwzględnia potencjalne czynniki mogące zakłócić potencjalne wyniki, może zostać odrzucony. Czasopisma priorytetowo traktują badania, które dysponują wystarczająco pewnymi i solidnymi danymi statystycznymi, które umożliwiają poparcie wyciągniętych wniosków.
  6. Niewystarczająca jakość lub ilość danych: Jeśli artykuł ma niewystarczającą ilość danych lub dostarcza dane niskiej jakości, czasopismo może go odrzucić. Wyniki powinny być poparte solidnym dowodami i odpowiednimi analizami statystycznymi.
  7. Niejasność w prezentacji lub strukturze: Artykuł powinien być dobrze zorganizowany, klarowny i logiczny w prezentacji. Jeśli artykuł jest niezrozumiały, zawiera mylące lub skomplikowane zdania, lub brakuje mu jasnej struktury (np. podziału na skecje: wprowadzenie, metody, wyniki, dyskusja), może zostać odrzucony. Czasopisma oczekują, że rękopisy będą dobrze napisane i łatwe do zrozumienia.
  8. Problemy etyczne lub nieprawidłowości naukowe: Czasopisma przestrzegają surowych standardów etycznych i wymagają, aby autorzy ich również przestrzegali. Jeśli artykuł budzi wątpliwości etyczne, takie jak plagiat, fabrykowanie danych lub brak świadomych zgód, może zostać odrzucony. Czasopisma priorytetowo traktują badania przeprowadzane zgodnie z zasadami uczciwości i etyki.
  9. Nieodpowiednie spełnienie wytycznych czasopisma: Czasopisma mają określone wytyczne dotyczące formatowania i submisji artykułów, których autorzy muszą przestrzegać. Jeśli artykuł nie spełnia tych wytycznych pod względem formatowania, stylu referencji, liczby słów lub innych wymagań, może zostać odrzucony bez recenzji. Ważne jest dokładne zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych czasopisma przed przesłaniem rękopisu.

 

Warto zauważyć, że wymienione powyżej powody to tylko najczęstsze z nich i w żadnym razie nie wyczerpują tego temat, a w zależności od czasopisma i dziedziny nauki mogą istnieć inne przyczyny odrzucenia. Ponadto, samo odrzucenie niekoniecznie oznacza, że badania są wadliwe; może to po prostu znaczyć, że artykuł nie spełnił określonych kryteriów lub wymagań czasopisma.

 

Sprawdź nasze social media: Facebook / LinkedIn / Tiktok

Jeśli chcesz przeczytać nasze poprzednie artykuły, kliknij tutaj!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.