Oblicz oszczędność w eCORRECTOR

Korekta obejmuje:

AJE

Elsevier

BioScience Writers

eCORRECTOR

Native speaker j. angielskiego
Edytor z tytułem doktora w pokrewnej dziedzinie
Gramatyka, interpunkcja, słownictwo branżowe
Głęboka edycja w celu poprawy stylistyki
Poprawki wliczone w cenę
Czas realizacji do 4 dni
Przybliżony koszt* 2250  950  1450**  600** 
*cena NETTO w PLN
**cena uśredniona dla artykułu ok. 4800 słów