Jak złożyć artykuł do czasopisma ? krótkie filmy

Jak złożyć artykuł do czasopisma ? krótkie filmy

eCORRECTOR jest firmą świadczącą usługi redakcji i korekty językowej tekstów przygotowanych w języku angielskim od 2013 roku. Do tej pory udało nam się wesprzeć tysiące naukowców publikujących wyniki swoich badań w znanych międzynarodowych czasopismach recenzowanych (tzw. peer-reviewed journals). Zależy nam na tym, aby pomagać osobom, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, w jak najlepszym prezentowaniu swoich osiągnięć, z pełną swobodą i przeświadczeniem, że tekst jest poprawny i zrozumiały dla anglojęzycznego odbiorcy. eCORRECTOR może pochwalić się ogromnym zespołem natywnych redaktorów i korektorów, którzy uzyskali stopień doktora nauk i są aktywnymi naukowcami na brytyjskich i amerykańskich uniwersytetach.

W zgodzie z przyświecającym nam celem stworzyliśmy cykl krótkich filmów (około 10-20-minutowych tutoriali), w których omawiamy najważniejsze zagadnienia składania artykułów do czasopism i procesu ich publikacji. Każdy film skupia się na innym, niemniej bardzo istotnym temacie, i został przygotowany przez dra hab. Marka J. Hunta, naszego redaktora naukowego, a zarazem współzałożyciela firmy. Mark opublikował ponad 30 prac naukowych w recenzowanych czasopismach, co więcej ? sam pracuje jako recenzent wielu międzynarodowych redakcji.

Pierwszy film, zatytułowany ?Co się dzieje z moim artykułem po jego złożeniu w czasopiśmie?, znajdą Państwo tutaj. Ujawnia on kulisy procesu, który odbywa się po złożeniu pracy naukowej do publikacji, oraz wyjaśnia, jak redaktorzy i recenzenci oceniają każdy artykuł, a także jakich informacji zwrotnych autorzy mogą się spodziewać.

 

Niedawno na naszym kanale na YouTubie pojawił się kolejny, drugi już, film pod tytułem: ?Jak złożyć artykuł do czasopisma? (trwający 13 minut), który znajdą Państwo tutaj. To przykład tego procesu pokazany na żywo przez naszego redaktora naukowego. Omawia on wszystkie najważniejsze etapy składania tekstu do zamierzonego czasopisma. Choć każde wydawnictwo ma nieco inne podejście, ogólne zasady pozostają te same. Prezentacja jest skierowana głównie do młodych naukowców, którzy nie wiedzą jeszcze, jak ten proces w rzeczywistości wygląda.

W prezentacji omówione zostają ponadto:
? instrukcje dla autorów dotyczące wymogów czasopisma, które należy uwzględnić;
? podstawowe informacje o elementach każdego artykułu ? abstrakcie, tytule (zarówno głównym, jak i skróconym), objętości;
? list przewodni ? przykład typowego listu składanego do redakcji wraz z artykułem;
? scalanie pliku PDF ? wersja, którą otrzymują recenzenci.

Niebawem na naszym kanale pojawią się kolejne filmy z tego cyklu. Ich tematyka będzie omawiała m.in.: ?Jak zacząć pisanie swojego pierwszego artykułu naukowego?, ?Jak przygotować odpowiedzi do recenzentów?, ?7 kroków do udoskonalenia swojego pisania akademickiego?. Wszystkie filmy, które opublikujemy, złożą się na cykl obejmujący kluczowe aspekty procesu publikacji, od złożenia artykułu aż po jego ostateczną akceptację.

Jeśli pojawiły się pytania lub chcieliby Państwo, abyśmy przygotowali prezentację na interesujący Państwa temat, prosimy o kontakt pod adresem: info@ecorrector.com.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami w naszej Bibliotece Naukowca.

Jak napisać artykuł naukowy – poradnik

Jak napisać artykuł naukowy – poradnik

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powinno się pisać artykuły naukowe?

Pisanie manuskryptu jest niezwykle trudnym zadaniem, szczególnie jeśli angielski nie jest twoim pierwszym językiem. Może to zająć wiele tygodni i miesięcy, zanim go zredagujesz.

Pierwsza część artykułu to w rzeczywistości nie abstrakt, a tytuł. Chociaż znalezienie odpowiedniego tytułu powinno być proste, często może być jedną z najtrudniejszych części pracy. Tytuł powinien być zwięzły, ale dokładnie opisujący główny cel badania. Innymi słowy, musi być krótki, przekazać główny wynik i być odpowiednio skonstruowany, szczególnie jeśli zostanie przesłany do czasopism naukowych. Zasadniczo tytuł musi jasno określać twoją pracę. Unikaj pisania ogólnych stwierdzeń.

Jedna z najkrótszych części artykułu, a mianowicie streszczenie, jest zwykle poddawana największej liczbie zmian. Dobry abstrakt powinien streścić wszystkie najważniejsze aspekty twojego artykułu w zwięzły sposób. Ponieważ abstrakty są krótkie, trzymaj się głównych wyników, a nie staraj się wcisnąć jak najwięcej szczegółów. Upewnij się, że streszczenie właściwie odzwierciedla twoje kluczowe wnioski. Czytelnik powinien być w stanie zrozumieć przesłanie artykułu po przeczytaniu samego streszczenia – dlatego bardzo ważne jest, aby ta część manuskryptu była poprawna, ponieważ często jest to jedyna część, do której recenzent będzie miał dostęp przed podjęciem decyzji o przejrzeniu całego dokumentu. Jest to również pierwsza część, którą każdy czytelnik przyjrzy się w celu uzyskania informacji o jakości i treści.

Wprowadzenie nie musi być długie i nigdy nie powinno stać się rozszerzonym przeglądem literatury. Nie ma sensu próbować zaimponować recenzentom swoją wiedzą merytoryczną; kluczem jest zwięzłość i omówienie najważniejszych punktów istotnych dla celów twoich badań. Zasadniczo wprowadzenie powinno idealnie zapewnić jasny i spójny opis literatury źródłowej z odpowiednim odniesieniem do głównych twierdzeń. Powinien on ustalić kontekst bieżących prac w stosunku do poprzednich badań.

Sekcja materiałów i metod powinna być stosunkowo prosta i mniej czasochłonna. Krótkie, treściwe zdania są często przydatne, ponieważ styl tej sekcji jest raczej suchy. Najważniejszym aspektem jest to, że zawiera on wszystkie niezbędne informacje potrzebne naukowcom do powtórzenia eksperymentów i sprawdzenia wyników. Jeśli wymagane jest oświadczenie etyczne, na przykład ze względu na wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych lub ochotników, należy to wyraźnie stwierdzić. Wiele czasopism ma własny preferowany sposób na wyrażenie tej części, zwykle wspomniany w przewodniku dla autorów. Ważne jest dołączenie oddzielnego pliku statystycznego opisującego zastosowane analizy statystyczne.

Sekcje wyników (i dyskusji) są sercem każdego artykułu badawczego. Często występuje duża elastyczność w zakresie rozmieszczenia wyników, kolejności, w jakiej są one opisane, zawartości schematów i tego, co należy opisać w sekcji wyników. To autor decyduje o tym, jak zorganizować tę sekcję, aby najlepiej odzwierciedlić jej cele.

Dobry artykuł badawczy jest zwięzły, prosty i unika stosowania niepotrzebnych “słów wypełniaczy”. Lub, według słów Antoine’a de Saint-Exupery’ego: “Doskonałość osiąga się nie wtedy, gdy nie ma już nic więcej do dodania, ale kiedy nie pozostaje nic do zabrania”.

Artykuł korygowany przez eCORRECTOR opublikowany w PLOS One

Artykuł korygowany przez eCORRECTOR opublikowany w PLOS One

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż artykuł “Thoracic hemisection in rats results in initial recovery followed by a late decrement in locomotor movements, with changes in coordination correlated with serotonergic innervation of the ventral horn” autorstwa A. N. Leszczyńskiej, H. Majczyńskiego, G. M. Wilczyńskiego, U. Sławińskiej, A. M. Cabaj po korekcie native speakerów eCORRECTORA został opublikowany w czasopiśmie naukowym PLOS One. Jest to jedno z bardziej prestiżowych czasopism naukowych, które zostało ocenione przez MNiSW na 40 punktów IF.

Gratulujemy autorom!