Jakie są standardy dla publikacji naukowych?

Jakie są standardy dla publikacji naukowych?

Każda dziedzina ma pewne wyznaczone standardy co do swoich publikacji. Publikacje naukowe także mają swoje struktury, które muszą być i są przestrzegane nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Jakie standardy są wyznaczone dla formy publikacji naukowych?

 1. Struktura tekstu

Dłuższy tekst naukowy powinien być podzielony na spójne i wyróżnione jednostki informacyjne. Podział ten ma charakter hierarchiczny ? większe części kompozycyjne zawierają w  sobie mniejsze elementy. Poszczególne jednostki tej struktury opatrywane są odpowiednio sformatowanymi śródtytułami.

 1. Cytowania

Występują dwa rodzaje cytowania innych prac. Pierwszym z nich jest odwoływanie się do tekstu bez dosłownego przytaczania, drugim ? dosłowne przytaczanie fragmentu tekstu.

 1. Interpunkcja i ortografia

Wszelkie zasady interpunkcji i ortografii charakterystyczne dla języka publikacji powinny zostać zachowane.

 1. Tabele i rysunki

Należy numerować wszystkie tabele i rysunki obecne w pracy cyframi arabskimi w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się za pierwszym razem w tekście

 1. Bibliografia

Każde cytowanie innej pracy jest w tekście opatrzone odpowiednim odsyłaczem do cytowanej pracy. Spis cytowanej literatury znajduje się na końcu tekstu w sekcji zatytułowanej Bibliografia.

Istnieją także standardy co do stylu bibliograficznego publikacji. Najpopularniejszym jest styl bibliograficzny Chicago. The Chicago Manual of Style, znany inaczej jako TCMOS CMOS/CMS,  jest stylem redagowania tekstu, który został po raz pierwszy użyty w 1890 roku przez studentów Uniwersytetu Chicagowskiego i jest zaliczany do tzw. stylów harwardzkich. Styl Chicago jest bardzo popularny w publikacjach historycznych. Opis bibliograficzny w tym stylu posiada następujące zasady:

 • Tytuł ?Bibliografia? jest wyśrodkowany.
 • Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.
 • Kolejne wpisy mają odstęp dwóch wersów między sobą.
 • Pierwszy wers każdego wpisu jest wyrównany do lewego marginesu, a każde następne wersy mają odstęp pięciu spacji od lewego marginesu.
 • Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.
 • Format bibliografii: Nazwisko autora książki, Pierwsze imię, Drugie imię, Tytuł książki, Wydawnictwo, Data wydania

Stylów oraz standardów jest mnóstwo – każdy znajdzie coś dla siebie. Zastosowania w publikacjach zależą przede wszystkim od kraju i uczelni, na której dana publikacja została napisana. Wszystkie jednak w dużej mierze opierają się na kilku głównych zasadach, które pozwalają nam usystematyzować estetykę publikacji.