Współpraca z Akademią Morską w Szczecinie zakończona sukcesem!

 

Z dumą donosimy, iż mieliśmy zaszczyt współpracować przy tworzeniu dwóch wydań

Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie.

Tłumaczenia artykułów z wydań 42 oraz 43 były korygowane przez naszych native speakerów!

Zeszyty te stanowią sprawozdanie działań oraz dokonań naukowych pracowników i studentów Akademii.

Artykuły będące naszym wspólnym dziełem są dostępne pod adresem:

http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1

 wpis zeszyty obr

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak znamienitego przedsięwzięcia!