Cambridge Language Specialists

eCORRECTOR wspiera kolejną inicjatywę – Fundacja Niepełnosprawni Pracują

eCORRECTOR wspiera kolejną inicjatywę - Fundacja Niepełnosprawni Pracują

Jak co kwartał, eCORRECTOR wybiera jedną ze zgłoszonych inicjatyw społecznych, aby wesprzeć jej działalność 1% zysków od przychodu uzyskanego z tłumaczeń i korekty tekstów wykonanych przez naszych native speakerów w danym kwartale. W tym roku wsparliśmy już Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Fundację Kolorowy Świat, Fundację SMA, a teraz…Fundację Niepełnosprawni Pracują!

Fundacja powstała 4 lata temu, w listopadzie 2012 roku. U jej założeń statutowych leży podstawowy cel: aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych mająca na celu zapobieganie ich marginalizacji w społeczeństwie.

Czym dokładnie zajmuje się Fundacja Niepełnosprawni Pracują?

Jest to trudna i wymagająca działalność, ale pracownicy oraz wolontariusze Fundacji nie ociągają się w niesieniu pomocy potrzebującym. W ramach tej działalności świadczą pomoc finansową czy rzeczową, także finansując zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto, dbają o osobisty, oświatowy i kulturalny rozwój podopiecznych, m.in. przez organizację szkoleń zawodowych, wernisaży, imprez sportowych, a także publikacji i prelekcji konferencyjnych.

Fundacja Niepełnosprawni Pracują podejmuje także ważną misję szerzenia świadomości społecznej na temat przyczyn, rodzajów i skutków niepełnosprawności. Osoby zaangażowane w pracę Fundacji niestrudzenie pokazują, że niepełnosprawność nie jest wyrokiem! Dzięki współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz instytucjami prospołecznymi działają w kierunku integracji swoich podopiecznych ze społeczeństwem.

W ramach Fundacji działa także Klub „Free Team”. Zrzesza on osoby niepełnosprawne o podobnych zainteresowaniach w sekcjach poświęconych np. rachunkowości, grafice komputerowej, administrowaniu siecią. Ideą klubu jest dzielenie się umiejętnościami oraz nawiązywanie współpracy zawodowej wewnątrz oraz poza Fundacją.

Uważamy, że Fundacja Niepełnosprawni Pracują zasługuje na każde możliwe wsparcie, finansowe czy rzeczowe. Mamy nadzieję, że jej działalność rozwinie się jeszcze bardziej i przyczyni do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Dodaj komentarz


Kontakt

Mill Lane, Sawston
CB22 3HY Cambridge
WIELKA BRYTANIA
 +44 788 497 7809
ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
POLSKA
 +48 22 122 80 71

O nas

eCORRECTOR to specjalistyczny serwis usług językowych native speakerów. Oferta skierowana jest do środowisk naukowych, które mogą liczyć na w pełni profesjonalną korektę publikacji wykonywaną przez native speakerów z tytułem doktora w danej dziedzinie naukowej. Naszymi klientami są także przedsiębiorstwa, którym oferujemy wysokie jakościowo tłumaczenia przeznaczone na rynki zagraniczne.
Regulamin usług →