Bezpieczeństwo danych i zachowanie poufności

Bezpieczeństwo danych jest kwestią niezwykle ważną we współczesnym świecie technologii cyfrowej.
Nasi klienci oraz partnerzy mogą być pewni, że zapewniamy bezpieczeństwo i poufność dokumentów przesyłanych nam drogą mailową lub umieszczanych bezpośrednio online.

Certyfikat SSL ? gwarancja bezpieczeństwa

Aby zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych, podjęliśmy kroki ku zapewnieniu nowych środków bezpieczeństwa. Wybór spośród platform lub technologii, z których można skorzystać, jest niezbędny do uchronienia danych naszych klientów zarówno przed obecnymi, jak i przyszłymi zagrożeniami naruszenia bezpieczeństwa.

Wybraliśmy certyfikat SSL, który zapewnia 256-bitowe szyfrowanie klucza publicznego/ prywatnego danych oraz transferu plików. SSL chroni w ten sposób przesyłane elektronicznie dane, tak aby dostęp do nich uzyskali wyłącznie zamierzeni odbiorcy. Wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacji użytkownik?serwer sprawia, że SSL stał się powszechnym, zatwierdzonym na całym świecie certyfikatem bezpieczeństwa. Nasze platformy zostały zabezpieczone certyfikatem z programem gwarancji nawet do 200 tysięcy euro.

Zachowanie poufności jest kluczowe

Każdego dnia eCORRECTOR przetwarza wiele plików, dlatego też troska o ich ochronę jest dla nas czymś znacznie więcej niż tylko pustymi słowami. Dokładamy wszelkich starań, by stosować technologie pozwalające uniknąć ujawnienia danych osobom do tego nieupoważnionym. Niezależnie od tego, czy dokument został już przesłany, jest wyłącznie tymczasowo przechowywany czy też przetwarzany, zapewniamy, że nie będzie on przedmiotem przypadkowych lub celowych prób nieupoważnionego odczytu.
Poza tym, że wykorzystujemy technologie mające na celu zapewnienie ochrony i poufności danych, z chęcią podpiszemy umowę o zachowaniu poufności (NDA) z klientami, którzy chcieliby mieć całkowitą pewność, że ich dokumenty nie zostaną w żaden sposób udostępnione bez ich zgody. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa nie przechowujemy plików i danych dłużej, niż uzgodniono.

Aby zapewnić klientom stały dostęp do informacji o wykorzystywanych przez nas systemach bezpieczeństwa i poufności danych, nasz zespół techniczny chętnie odpowie na wszystkie pytania.