Działalność upowszechniająca naukę – co się zmieniło?

Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2019 r. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zgodnie z informacjami MNiSW w finansowanie Działalności Upowszechniającej Naukę obejmuje:

  • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
  • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
  • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
  • utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
  • opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;
  • udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej

W obecnej edycji pojawił się jeszcze zapis, że środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się także na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet. Dotyczy to także wydawania w języku angielskim, co jest według nas bardzo ważną zmianą. Wiele polskich wydawnictw naukowych oraz naukowców decyduje się coraz częściej na wydawanie swoich prac głównie w języku angielskim, co pomaga ich pracy osiągnąć rozgłos międzynarodowo, a także w nawiązaniu współpracy międzyuczelnianej. Zmiana ta ogromnie nas cieszy, gdyż uważamy, że popularyzacja polskiego rynku naukowego w obecnych czasach jest jednym z najważniejszych aspektów, jakie powinny być rozwinięte – mamy przecież świetnych i poważanych międzynarodowo naukowców!

Szczegółowe informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie ministerstwa: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-o-finansowanie-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-na-2019-r.html

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.