eCORRECTOR bezpośrednio pomaga naukowcom i wydawcom

Polska nauka ma ogromny potencjał – prowadzimy wiele znaczących projektów badawczych, które mogą rzucić nowe światło na dotychczasowy zasób wiedzy. Niestety, bariery językowe oraz stosunkowo niski odsetek polskich publikacji w języku angielskim nie pozwalają na wypracowanie globalnej renomy. W ramach wspierania idei umiędzynarodowienia nauki, eCORRECTOR przygotował ofertę tłumaczenia i korekty dostosowanej do potrzeb redaktorów i wydawców.

Korekta artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji to nasza specjalność – pomogliśmy opublikować kilkaset artykułów w różnych czasopismach i monografiach. Jesteśmy także rekomendowanym korektorem czasopisma Ginekologia Polska, a także stale współpracujemy z autorami piszącymi teksty dla grupy Via Medica oraz Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie.

Podstawowym założeniem wspomnianej usługi jest realizacji wykwalifikowanemu native speakerowi języka docelowego, który posiada rozległe doświadczenie w redakcji tekstów oraz tytuł doktora lub jego ekwiwalent (np. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) w dziedzinie zbliżonej do tej omawianej w artykule.

eCORRECTOR zapewnia wsparcie na każdym etapie przygotowywania tekstu do publikacji:

  • Nasz zespół doświadczonych tłumaczy przełoży tekst na dany język obcy, zachowując zawarte w nim myśli oraz profesjonalnie odzwierciedlając zawartość
  • Tekst możemy poddać korekcie jeszcze przed recenzją, zapewniając sprawdzenie poprawności gramatycznej, interpunkcji oraz specjalistycznej terminologii – tak, jak robimy to codziennie w ramach usługi korekty specjalistycznej pod nadzorem Kierownika Zespołu Korekt, dra Marka Hunt
  • Pomożemy we wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzentów oraz przygotowaniu profesjonalnej odpowiedzi na ich uwagi
  • Nasi korektorzy sprawdzą publikację przed drukiem, np. po złożeniu do formatu PDF
  • eCORRECTOR wesprze także w przygotowaniu wskazówek dla autorów – będą one jasne i zrozumiałe

Nasze usługi znajdują uznanie także poza instytucjami naukowymi. Mieliśmy także możliwość współpracy z Zamkiem w Malborku oraz Instytutem Łukasiewicza. Kwartalnik Tekstyliów Technicznych Tetex to także nasz stały partner biznesowy!

W ramach tej usługi gwarantujemy, że:

  • Cała publikacja jest poprawna językowo, a myśli są wyrażone odpowiednim rejestrem
  • Specjalistyczna terminologia jest sprawdzona przez kompetentnego korektora
  • Treść jest całkowicie zrozumiała i nie zawiera wpadek kulturowych czy językowych
  • Warunki współpracy odpowiadają wymaganiom klienta – korektorów dobieramy na podstawie treści publikacji oraz dopasowujemy się do terminów

Gorąco zachęcamy do kontaktu z nami w ramach czatu eksperta lub drogą mailową. Z przyjemnością przedstawimy szczegóły oferty oraz pomożemy ustalić optymalna strategię działania.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.