Czym jest korekta native speakera?

W wielu przypadkach samo tłumaczenie tekstu może okazać się niewystarczające, aby zagwarantować jego odpowiedni odbiór wśród czytelników. Tłumaczenia dokonywane przez osoby biegle władające danym językiem stoją na odpowiednio wysokim poziomie poprawności merytorycznej i językowej, jednak nie zawsze są wolne od niedociągnięć kulturowych, o których nie sposób dowiedzieć się w szkole, na studiach czy kursach tłumaczeniowych. Nieścisłości wynikające z nieznajomości kultury, społeczeństwa czy środowiska często prowadzą do wypaczonej lub wręcz błędnej interpretacji przekazu niesionego przez tekst.

Darmowa wycena korekty tekstu przez native speakera

Jakie teksty powinniśmy poddać tłumaczeniu native speakera?

Opisy produktowe

Opisy produktów przeznaczonych do eksportu na rynki zagraniczne, w tym teksty marketingowe, reklamowe i PR-owe

Teksty użytkowe

Reklamy hoteli oraz wszelkich miejsc, gdzie dużą bazę klientów stanowią odbiorcy zagraniczni, a także stosowane w nich teksty użytkowe, np. menu restauracji

Teksty komercyjne

Teksty komercyjne przeznaczone do publikacji, w tym druku wielonakładowego, np. katalogi, ulotki i broszury informacyjne

Literaturę i publikacje

Literatura piękna oraz non-fiction, takie jak reportaże czy newsy oraz publikacje naukowe i fachowe w postaci książki, artykułu, monografii, itd.

Usługa korekty wykonanej przez native speakerów

eCORRECTOR oferuje usługę korekty wykonanej przez native speakerów z myślą o maksymalnym przystosowaniu Państwa tekstów do realiów danego języka i założonego celu. Korekta native speakera pozwala na przekazanie wiadomości w sposób naturalny i zgodny z zamierzeniem. Jedynie osoba, która obraca się w sferach języka i kultury, będzie w stanie tak zaadaptować tekst, by brzmiał on jak napisany przez rodzimego mieszkańca danego kraju i sprawi, że Państwa produkty czy usługi przeznaczone dla odbiorcy zagranicznego będą trafiały do potencjalnych klientów w sposób pozbawiony niedociągnięć kulturowych czy językowych.

Kim jest native speaker dokonujący korekty?

Rodzimy użytkownik języka

Jest to rodzimy użytkownik języka, czyli osoba, która wychowała się obcując z konkretnym językiem (lub językami) i wykształciła biegłość typową dla języka ojczystego.

Zamieszkuje rodzinny kraj

Native speakerzy w większości zamieszkują swój rodzinny kraj, na co dzień używając swojego rodzimego języka, mając z nim ciągłą styczność i reagując na wszelkie modyfikacje.

Specjaliści w swojej dziedzinie

Współpracujemy z native speakerami, którzy specjalizują się w danej dziedzinie oraz bez problemu poradzą sobie z tekstami o wysokim skomplikowaniu

Korekta native speakera

Dlaczego warto korzystać z korekty native speakera?

korekta native speakera zapewnia naturalność językową, dzięki czemu tekst staje się przyjemny w odbiorze dla odbiorcy zagranicznego,

teksty nie zawierają wpadek na gruncie kulturowym,

native speakerzy z racji codziennego obcowania ze swoim językiem są świadomi nieustannych zmian zachodzących w jego obrębie i potrafią oddać treść w sposób najbardziej naturalny i skuteczny.

eCORRECTOR we współpracy z native speakerami z całego świata wykonuje usługę: korekta native speakerów dla klientów i instytucji operujących w różnych sektorach biznesowych.