Korekta tekstów naukowych do publikacji

W świecie naukowym jakość tekstu naukowego do publikacji jest podstawą do oceny wartości prowadzonych badań, a w konsekwencji ewaluacji samego naukowca. Z tego względu właściwy akt pisania tekstu naukowego przeznaczonego do druku jest wielokrotnie żmudny i wymaga pełnej koncentracji autora (nawet takiego, który ma już za sobą szereg publikacji). Udowodnienie postawionej hipotezy czy przedstawienie wyników badań musi być jasne i precyzyjne, nie ma tu miejsca na niedociągnięcia metodologiczne czy nieuważnie stosowaną terminologię. Ponadto, język wypowiedzi pisemnej musi odpowiadać standardom dziedziny ? artykuły humanistyczne czy socjologiczne są pisane nieco inaczej niż medyczne, techniczne, matematyczno-fizyczne czy psychologiczne.

Wyślij tekst naukowy do korekty

Kto dokonuje korekty tekstów naukowych w eCORRECTOR?

Stopień doktora

Są to native speakerzy ze stopniem doktora oraz z praktycznym doświadczeniem związanym z publikowaniem dokonań naukowych

Przygotowanie merytoryczne

Korektorami zostają osoby z doskonałym przygotowaniem merytorycznym, z którym wiąże się znajomość terminologii i specyfiki publikacji w danej dziedzinie

Kontrola naukowca

Korektorrzy naukowi są poddawani stałej Kontroli Jakości przez redaktora naukowego eCORRECTOR dr. Marka Hunt

Autor tekstu publikacji jest osobą, która zaprojektowała dane badanie czy proces, więc najlepiej wie, jaki jest cel i co potwierdzają wyniki. Jednak to właśnie ta wiedza może prowadzić do przygotowania publikacji zawierającej skróty myślowe, przeskoki w ciągu logicznym wypowiedzi, a w konsekwencji błędy językowe, które utrudniają zrozumienie tekstu już na etapie recenzji i prowadzą do odrzucenia na wczesnym etapie. Z tych względów, korekta tekstów naukowych do publikacji jest niezwykle ważnym elementem procesu przygotowania manukryptu. Teksty naukowe do publikacji powinny być sprawdzone przez wykwalifikowanego korektora, czyli osobę, która ma szerokie doświadczenie w analizie stylistycznej oraz merytorycznej tekstu. Ponadto, prestiżowe wydawnictwa zagraniczne otwarcie wymagają korekty tekstów naukowych nierodzimych użytkowników danego języka przez native speakera ? publikacja musi spełniać wymogi poprawności językowej i godnie reprezentować jej twórcę.

Nie każdy ekspert może zostać profesjonalnym korektorem, wymagania są tu bardzo wysokie. Najkorzystniejszą opcją jest nawiązanie współpracy z native speakerami posiadającymi doświadczenie zawodowe w obszarze zbliżonym do tematyki artykułu oraz odpowiednim dorobkiem naukowym ? tylko taka kombinacja daje pewność publikacji poprawnego językowo i merytorycznie tekstu.

Oferowane przez eCORRECTOR usługi korekty tekstów naukowych cieszą się ogromną popularnością wśród naukowców operujących w różnych dziedzinach w przypadku tekstów napisanych w języku angielskim. Każda korekta jest wykonana przez native speakera ze stopniem doktora w dziedzinie zbliżonej do tematyki tekstu, co potwierdza załączany certyfikat

Dlaczego warto korzystać z usługi korekta tekstów naukowych do publikacji?

Wymóg redakcji

Poddanie tekstu naukowego korekcie native speakera jest jednym z wymogów redakcji pism anglojęzycznym. Wynika ono z dbałości o profesjonalne przedstawienie treści prowadzonych badań.

Spojrzenie specjalisty

Spojrzenie specjalisty wyłapuje niedopracowane elementy tekstu, a posiadane doświadczenie pozwala na ich zniwelowanie – zarówno w warstwie stylistycznej i terminologicznej, jak i merytorycznej

Dopasowane do języka docelowego

Terminologia oraz główna myśl tekstu będą doskonale dopasowane do języka docelowego oraz precyzyjnie wyrażone
Wykonaliśmy korekty dla: