Profesjonalna korekta tekstów polskich

Każdy autor pragnie, aby jego tekst był nieskazitelny i dopracowany pod każdym względem. Bardzo często zdarza się, że artykuł czy dokument, mimo wielokrotnego sprawdzenia i korekty, zawiera różnego rodzaju błędy. Powody ich istnienia są różne. Niektórych niedociągnięć nie wychwytuje funkcja sprawdzenia pisowni w edytorze tekstu, innych nie widzimy ze zmęczenia, a część wynika z naszej nieznajomości zasad pisowni. W gąszczu reguł, utartych wyrażeń czy skomplikowanej terminologii łatwo popełnić językowe faux pas, niezwykle ważne jest więc, aby zadbać o jak najlepsza jakość swojego tekstu. Pomocna może okazać się pomoc eksperta i usługa: profesjonalna korekta tekstów polskich.

Darmowa wycena korekty tekstu polskiego

Jakie teksty warto poddać korekcie?

Prace dyplomowe

Między innymi prace zaliczeniowe, licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoraty i rozprawy naukowe.

Publikacje

Teksty przeznaczone do publikacji, np. w czasopismach naukowych, gazetach, na portalach lub stronach internetowych

Ksiązki i artykuły

Artykuły bądź książki ? naukowe, literackie, specjalistyczne, poradniki

Skróty myślowe, błędy logiczne i merytoryczne

W przypadku wielokrotnej edycji tekstu mogą się tam wkraść inne lapsusy, takie jak skróty myślowe, błędy logiczne lub merytoryczne. Dla autora mogą być one w pełni zrozumiałe, w końcu któż lepiej wie, co ma on na myśli? Nawet najwięksi pisarze z rewelacyjnym warsztatem mogą paść ofiarą tej słabości, dlatego czuwa nad nimi dział korekt. Adekwatną usługę korekty tekstów polskich oferuje eCORRECTOR, dbając o to, aby każdy tekst po profesjonalnej redakcji spełniał kryteria najwyższej jakości stylistycznej, gramatycznej i merytorycznej.

Dlaczego warto korzystać z korekty tekstów w języku polskim?

Brak błędów językowych

Korekta tekstów pozwala na uniknięcie błędów językowych, będących wynikiem niewystarczającej znajomości niuansów gramatyki

Styl i brzmienie

Tekst nabiera stylu i brzmienia adekwatnych do swego przeznaczenia ? inaczej formułowane są teksty techniczne, a inaczej reklamowe czy posty w mediach społecznościowych. Korekta nie zmienia przesłania tekstu i zawartych w nim informacji, a jedynie podnosi jego wartość i profesjonalizm.

Gwarancja zrozumienia

Tekst po korekcie językowej czyta się o wiele lepiej i łatwiej zapada w pamięć, skutkiem czego jest gwarancja odpowiedniego odbioru przez czytelników

Kto dokonuje korekty tekstów polskich?

Korektorzy oraz copywriterzy

Współpracujemy z profesjonalnymi korektorami oraz copywriterami, którzy doskonale znają język polski oraz rządzące nim zasady

Dyplomowani poloniści

Osoby te są dyplomowanymi tłumaczami literackimi oraz korektorami tekstów polskich, posiadającymi stopień magistra polonistyki bądź doktora w dziedzinie literaturoznawstwa
Profesjonalna korekta tekstów polskich
Z usługi: korekta tekstów polskich w eCORRECTOR korzysta wielu prestiżowych klientów oraz instytucje