Specjalistyczna korekta native speakera

Upowszechnienie dostępu do wiedzy dzięki nowoczesnym środkom komunikacji, a także dążenie do umiędzynarodowienia osiągnięć nauki stymuluje środowisko naukowe do pokazywania swoich dokonań szerszemu gronu ? zewsząd słychać słowa zachęty do publikacji artykułów w zagranicznych czasopismach, wyjścia z krajowej strefy bezpieczeństwa. Coraz częstsze są przypadki nawiązania współpracy międzynarodowej na gruncie naukowym, a powodem jest inspirująca publikacja lub tekst o tematyce zbliżonej do badań prowadzonych w danym ośrodku. Do wejścia na tę scenę nie wystarczy jednak samo tłumaczenie, konieczny jest odpowiedni dorobek.

Dlaczego warto korzystać z usługi specjalistyczna korekta native speakera?

Wysoka jakość

Teksty po specjalistycznej korekcie native speakera charakteryzują się wysoką jakością i profesjonalizmem

Naturalność językowa

Korekta taka zapewnia naturalność językową, a tekst staje się przyjemniejszy w odbiorze i wyżej oceniany

Wymóg wydawców

Poddanie tekstu korekcie native speakera jest częstym wymogiem wydawców i recenzentów.

Częstym wymogiem wydawców i recenzentów jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego poddanie tekstu korekcie specjalistycznej native speakera. Wymóg ten może wydawać się zbyt wygórowany, ale ma swoje uzasadnienie ? jest nim dbałość o najwyższą jakość światowej nauki. Podążając tym tropem, warto skorzystać z korekty wykwalifikowanego native speakera, praktyka i specjalisty w dziedzinie zbliżonej do tematyki tekstu. Nie każdy native speaker jednak będzie odpowiedni do zadania korekty publikacji, dorobek naukowy oraz kierunkowe wykształcenie grają tu ogromną rolę. Takie zaplecze pozwala na profesjonalną korektę tekstu naukowego z uwzględnieniem specyfiki czasopisma, branży i wymogów redakcyjnych, które zmieniają się od wydawcy do wydawcy. Ponadto, pozwoli na dostosowanie tekstu do standardów poprawności językowej nawet najbardziej złożonego tekstu naukowego. Któż sprosta tym wymaganiom lepiej niż native speaker zaznajomiony z procesami recenzji?

Wyślij tekst specjalistyczny do korekty native speakera

Jakie teksty należy poddać specjalistycznej korekcie native speakera?

Artykuły do publikacji

Artykuły przeznaczone do publikacji, w szczególności w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej, które mają określone zasady i wytyczne co do publikowanych artykułów

Specjalistyczen tematy

Teksty zawierające zagadnienia z zawężonego zakresu wiedzy, podejmujące tematy specjalistyczne i wykorzystujące zaawansowane słownictwo

Teksty naukowe

Wszelkiego rodzaju teksty naukowe, przeznaczone dla szerszego grona odbiorców ? środowiska akademickiego, organizacji, firm, instytucji branżowych

Kto dokonuje korekt specjalistycznych?

Wykwalifikowani specjaliści

Współpracujemy z native speakerami ? wykwalifikowanymi specjalistami w swoich dziedzinach, co potwierdzają posiadane przez nich stopnie doktorskie w obszarze pokrewnym do korygowanego tekstu

Native speakerzy z doświadczeniem

Native speakerzy dobierani są adekwatnie do tekstu – pod uwagę brana jest jego tematyka, dziedzina oraz przeznaczenie. Posiadają oni doświadczenie w publikacjach zagranicznych a co za tym idzie – świetnie znają wymogi związane z właściwym przygotowaniem tekstu do publikacji
Korekta native speakera

eCORRECTOR oferuje usługę: specjalistyczna korekta native speakera, aby pozwolić Państwu jak najlepiej i najskuteczniej zaprezentować swoją działalność naukową społeczności międzynarodowej, a w konsekwencji przyczynić się do rozwoju wybranego obszaru działalności naukowej. Do każdego tekstu przydzielamy native speakera posiadającego zarówno wiedzę merytoryczną, jak i odpowiedni warsztat językowy. Zapewniamy także dokument poświadczający fakt, że tekst został poddany korekcie wykwalifikowanego native speakera i spełnia wszelkie normy poprawności językowej.

Specjalistyczne korekty native speakerów oferowane przez eCORRECTOR gwarantują, że tekst po korekcie spełni wszystkie wymagania merytoryczne i językowe. Zapewniamy także odpowiednie pisemne poświadczenie dokonania korekty tekstu.

Native Speakrzy firmy eCORRECTOR wykonali kilkaset korekt specjalistycznych artykułów przeznaczonych do publikacji. Zostały one z powodzeniem opublikowane w czasopismach takich jak: