Działalność upowszechniająca naukę – co się zmieniło?

Działalność upowszechniająca naukę – co się zmieniło?

Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2019 r. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Zgodnie z informacjami MNiSW w finansowanie Działalności Upowszechniającej Naukę obejmuje: promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych

Read more ->