Redakcja i korekta doktorska ? nowość w eCORRECTOR

Redakcja i korekta doktorska ? nowość w eCORRECTOR

Drodzy Naukowcy!

Miło nam poinformować, że od maja wprowadzamy w eCORRECTOR dwie nowe usługi: redakcję doktorską i korektę doktorską, które zastąpią dotychczasową korektę specjalistyczną. Obie usługi, jak dotychczas korekta specjalistyczna, będą wykonywane przez native speakerów języka angielskiego, którzy uzyskali stopień doktora nauk w dziedzinie, której dotyczy artykuł, oraz mają duże doświadczenie zarówno w publikowaniu własnych prac naukowych, jak i redagowaniu prac innych naukowców ? zwłaszcza tych kierowanych do tzw. peer-reviewed journals, czyli wysoko punktowanych czasopism międzynarodowych z językiem angielskim jako wiodącym.

Redakcja doktorska to usługa, z której z pewnością skorzystają naukowcy rozpoczynający swoją drogę naukową ? mniej doświadczeni, niejednokrotnie potrzebujący wsparcia i cennych sugestii przed przystąpieniem do skierowania artykułu do recenzji, ale także w sytuacji odwrotnej ? gdy recenzenci zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia znacznych poprawek językowych do zgłoszonej już pracy.
Redakcję doktorską zalecamy również autorom, którzy chcieliby poddać ewaluacji teksty przetłumaczone z języka polskiego na język angielski ? te bowiem często wymagają spojrzenia specjalisty i naniesienia poprawek, które mogą wynikać z niespójności stylistycznej będącej skutkiem przeniesienia treści z jednego języka na drugi.

Korekta doktorska jest z kolei usługą skierowaną do autorów biegle władających językiem angielskim w piśmie. Skupia się ona na wyeliminowaniu błędów językowych, udoskonaleniu przekazu oraz zadbaniu o adekwatność stylistyczną artykułu. To także doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby nadać swojej pracy płynność charakterystyczną dla rodzimego użytkownika języka angielskiego.
Korektę doktorską zalecamy zwłaszcza w przypadku tekstów, które zostały już zaakceptowane przez recenzentów czasopisma w obecnej formie i wymagają zaledwie niewielkich zmian, aby tekst czytało się przyjemnie i aby czytelnik nie miał kłopotów ze zrozumieniem poszczególnych jego partii.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z redakcji lub korekty doktorskiej. Usługi te jeszcze pełniej powinny odpowiadać Państwa potrzebom i w takim celu je zaprojektowaliśmy ? pilnie wsłuchując się w sugestie naszych klientów naukowych. Ufamy, że nowa oferta wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie naszymi usługami i przyczyni się do Państwa sukcesów naukowych.

Więcej informacji o naszych usługach specjalistycznych, wraz z kalkulatorem i możliwością płatności online, znajdą Państwo na stronie internetowej.

Korekta, edycja i formatowanie z eCORRECTOR

Korekta, edycja i formatowanie z eCORRECTOR

Z doświadczenia wiemy, że korekta, edycja i formatowanie to pojęcia dla wielu niejasne. Aby mieli Państwo większą świadomość tego, jakiej pomocy potrzebują, przygotowaliśmy wpis wyjaśniający te trzy usługi.

Formatowanie

Tę usługę jest chyba najłatwiej opisać. Formatowanie tekstu ma na celu poprawienie jego sfery wizualnej, m.in. ujednoliczenie czcionek, wielkości liter, podpisów i tytułów, dostosowanie cytowania i przypisów, zwiększenie czytelności wykresów. Poprzez formatowanie tekst będzie bardziej przyjazny dla oka i zgodny z wymaganiami wydawcy, przy czym nie zostanie zmieniona jego treść.

W zakres tej usługi wchodzi także formatowanie artykułów pod kątem publikacji w konkretnym czasopiśmie. Najczęściej obejmuje to ustandaryzowanie cytowania i bibliografii.

Korekta

Jej celem jest poprawienie jakości języka oraz wyeliminowanie błędów takich jak literówki czy niepoprawna interpunkcja. Odpowiednio przeprowadzona korekta daje też pewność, że terminologia i styl są ujednolicone. Z założenia tekst poddany korekcie jest sam w sobie dobry, ale potrzebuje ostatnich szlifów do osiagnięcia poziomu tekstu gotowego do publikacji.

Edycja

Ta usługa ma dużo większy wpływ na tekst niż korekta. Wymaga od native speakera bardziej proaktywnego podejścia, gdyż dopuszcza się tu zmianę struktury zdań, a nawet całych akapitów. W ramach edycji mozna też przeformułować tekst, aby zmieścić się w limitach ilości słów narzuconych przez wydawcę.

eCORRECTOR najczęściej łączy wszystkie trzy usługi w jedną, gdyż naszym celem jest zapewnienie tekstu docelowego najwyższej jakości. Niezależnie od objętości, nasi native speakerzy zadbają o to, aby był bezbłędny i atrakcyjny.

Jeśli pojawiły się pytania o nasze usługi lub nie mają Państwo pewności, która z nich najlebardziej odpowiada potrzebom, zachęcamy do kontaktu na czacie eksperta lub mailowo (info@ecorrector.com).

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Korekta i weryfikacja w eCORRECTOR

Korekta i weryfikacja w eCORRECTOR

Pisanie jako czynność jest procesem ogromnie kreatywnym, którego wynikiem może być wspaniałe dzieło literackie  lub przełomowy artykuł naukowy. Niezależnie od dziedziny, autorzy nie zawsze są w stanie krytycznie podejść do swojego dzieła i poprawić jego błędy. To etap, w którym na scenę wkraczają korektorzy. Ale jak wybrać odpowiednią usługę?

eCORRECTOR oferuje trzy opcje w tej materii ? weryfikację, korektę standardową i korektę specjalistyczną. Główna różnica między weryfikacją a jakąkolwiek korektą polega na tym, że ta pierwsza zawiera w sobie także porównanie tłumaczenia z tekstem źródłowym.

Weryfikacja

eCORRECTOR powierza weryfikacje osobom, które biegle posługują się oboma językami i są w stanie sprawdzić tekst zdanie po zdaniu, wyłapać wszelkie przeinaczenia i dopracować tekst docelowy. Takie zadanie nie zawsze jest wykonywane przez native speakera języka docelowego, zwłaszcza w przypadkach niezbyt popularnych par językowych. 

Korekta standardowa

Usługa korekty może, ale nie musi zawierać w sobie weryfikacji względem tekstu źródłowego z bardzo prostej przyczyny ? korektor, choć jest rodzimym użytkownikiem języka docelowego, może nie znać języka źródłowego. Korekta z założenia polega na poprawieniu błędów językowych, wyłapaniu wpadek kulturowych i wszelkich niedociągnięć stylistycznych bez konieczności odwołania się do oryginału. Standardowa korekta przeprowadzona jest przez native speakera, którego biegłą znajomość języka ojczystego potwierdza edukacja oraz członkostwo w stowarzyszeniach takich jak SfEP. Tę usługę przygotowaliśmy z myślą o tekstach handlowych, biznesowych, literaturze, raportach, itd.

Korekta specjalistyczna

Korektę specjalistyczną wykonują native speakerzy, którzy oprócz zaawansowanych kompetencji językowych są także doktorami nauk (lub posiadają ekwiwalentny tytuł, np. MBBS) w pokrewnej dziedzinie, a także – w większości przypadków – własny dorobek publikacji. Ta usługa jest odpowiednia dla publikacji naukowych (artykułów, rozdziałów w monografiach, książek, czasopism, itp.), ponieważ zawiera w sobie konsultację z innym naukowcem doskonale obeznanym z obszarem badawczym. Ponadto, do każdej usługi korekty specjalistycznej pełnego artykułu załączamy Certyfikat Korekty.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług lub nie mają pewności, która usługa jest najlepsza dla przygotowanego tekstu, zachęcamy do kontaktu na czacie eksperta lub drogą mailową (info@ecorrector.com).

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Lato w eCORRECTOR

Lato w eCORRECTOR

Lato było dla naszego zespołu czasem wypoczynku, ale też bardzo wytężonej pracy. W okresie czerwiec-sierpień nasi native speakerzy  przetłumaczyli ok. 1 730 000 słów i skorygowali ponad półtora miliona słów! Niektóre z naszych projektów liczyły ponad 50 tysięcy słów lub były tłumaczone nawet na 20 języków. Koordynacja takich zadań ? zwłaszcza w pogodę tak piękną jak w to lato ? wymagała od nas dużego skupienia i zdyscyplinowania, a także umiejętnego korzystania z dostępnych technologii, jak np. narzędzia CAT. Współpraca z polskimi i zagranicznymi firmami i biurami tłumaczeń nabiera coraz większego tempa!

Nasz Założyciel, dr hab. Mark J. Hunt, brał także czynny udział w LocWorld ze swoim przemówieniem pt. Scientific Proofreading and Possible Lessons for the Localization Sector, co jest nie lada wyróżnieniem. W czerwcu spotkaliśmy się także z przedstawicielami Smartcat podczas warszawskiego Dnia Partnerskiego ? mieliśmy okazję porozmawiać o perspektywach dla branży i porównać doświadczenia z innymi LSP. Ponadto, po raz kolejny podjęliśmy współpracę z czasopismem naukowym E-mentor, w ramach której będziemy tłumaczyć i korygować nadsyłane artykuły. Rozszerzyliśmy także współpracę z czasopismem Acta Neurobiologiae Experimentalis, który skupia się na zagadnieniach neurobiologii. eCORRECTOR korygował dwa ostatnie numery i mamy nadzieję na dalszą, długą współpracę.

Przez te trzy miesiące zmienił się także nieco skład naszego zespołu. Pożegnaliśmy Tomasza Bortnowskiego, który postanowił rozwijać inne pasje na stanowisku Asystenta Managera Projektu w firmie eobuwie.pl. Powitaliśmy za to Milenę Olborską oraz Małgorzatę Durazińską-Wójcik. Milena ukończyła filologię angielską na UW i studia podyplomowe z tłumaczeń przysięgłych na Uniwersytecie SWPS. Jej przygoda z językami zaczęła się od prostej chęci czytania książek w oryginale i odnajdywania w nich odniesień do innych kultur. Uwielbia podróże, a za swój następny cel podróżniczy obrała Nepal. Prywatnie zagorzała fanka polskiej siatkówki i miłośniczka horrorów z lat 80. W wolnych chwilach udziela się jako wolontariuszka w fundacji na rzecz walki z białaczką. Małgorzata jest z wykształcenia ekonomistą, ale swoją ścieżkę kariery opiera na bezpośrednim kontakcie z klientem. Nieustannie rozwija swoje umiejętności przez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Poza pracą w naszym front office, aktywnie pomaga organizacjom charytatywnym i wspiera takie akcje jak ?Zrób rakowi wspak?. Bardzo lubi podróże przy dźwiękach rocka i kuchnię, ale od strony konsumpcyjnej.

Mimo intensywnej pracy w firmie, udało nam się także złapać trochę oddechu i skorzystać z piękna natury. Członkowie zespołu eCORRECTOR wybrali się np. na wczasy nad Adriatyk (pływanie z morską fauną to coś, czego się nie zapomina!), inni przejechali ponad 6 000 km zwiedzając Europę, a ci ze słabszą żyłką podróżniczą cieszyli się swoim regionem. Niektórzy nawet znaleźli czas na zmianę stanu cywilnego!

Niebawem pierwszy dzień jesieni, ale my nie zwalniamy. Spotykamy się 13 i14 października na Mazurach, aby omówić plany na kolejny rok i wspólnie wypracować sposób na jeszcze lepsze świadczenie usług native speakerów.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naszych usługach lub o tym, jak możemy pomóc Waszej firmie, napiszcie do nas na czacie eksperta lub na info@ecorrector.com.

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Tłumaczenie i korekta wniosku o grant

Tłumaczenie i korekta wniosku o grant

Badania naukowe, zwłaszcza w dynamicznie rozwijających się dziedzinach jak nauki biomedyczne czy inżynieria, wymagają znaczących nakładów finansowych. Naukowcy mają obecnie dostęp do szeregu programów grantowych, dzięki którym mogą finansować swoje działania, jak chociażby eVisegrad fund, Fundusze Europejskie, granty ERC, granty NCN.

Odrzucenie wniosku o grant nie jest niczym niespotykanym w karierze naukowej. Statystyki często mówią same za siebie – ilość wniosków odrzuconych często przewyższa przyjęte aplikacje o grant. Dotyczy to nie tylko tych, którzy rozpoczynają tę ścieżkę. Doświadczeni i renomowani naukowcy także spotykają się z odmową przyznania grantu.

Przygotowanie wniosku o grant przypomina nieco pisanie artykułu naukowego. Struktura tego dokumentu często przybiera zbliżoną formę – wymagany jest wstęp, opis metod, dyskusja na temat przewidywanych wyników (warto umieścić wzmianki o wstępnych danych uzyskanych na drodze dotychczasowych badań).

Coraz częściej wniosek o grant musi być przygotowany w języku angielskim. Jednym z powodów jest umożliwienie ich oceny zagranicznych naukowcom. Podobnie jak w przypadku artykułów naukowych, poziom tekstu pisanego ma istotny wpływ na jakość proponowanych rozwiązań naukowych w oczach recenzenta. Przejrzystość wyrażanych myśli może być jednym z decydujących czynników w procesie przyznawania grantu. Jeśli więc metodologia, spodziewane wyniki lub inna część grantu są niejasne lub mylące, recenzent raczej nie zaleci przyznania funduszy na projekt. Reakcją wielu uniwersytetów i instytutów na taki stan rzeczy (oraz coraz większą ilość wymaganych wniosków o grant sporządzonych po angielsku) jest ustanowienie biur zajmujących się przygotowaniem takich aplikacji.

eCORRECTOR ściśle współpracuje z naukowcami, wśród których wielu otrzymało dofinansowanie od amerykańskich, brytyjskich lub polskich instytucji naukowych. Ich doświadczenie pozwala na zaoferowanie specjalistycznej oferty korekty wniosków o grant, która znacząco poprawia jakość prezentacji treści wniosku o grant. Oferujemy także tłumaczenie tekstów naukowych, co jest ukłonem w stronę naukowców, którzy nie mają czasu na opracowanie tekstu po angielsku lub nie czują się na siłach. Oprócz wspierania badaczy w przygotowaniu wniosku o grant, eCORRECTOR ma bogate doświadczenie w niesieniu wsparcia podczas pisania artykułów do międzynarodowych czasopism recenzowanych oraz prac habilitacyjnych.

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.
Nasz redaktor naczelny ds. korekt naukowych dr hab. Mark Hunt otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie Cambridge, a część korektorów mieszka w tym miejscu lub jest związana z tą uczelnią.

eCORRECTOR wykona korekty dla E-mentor (wydawnictwo SGH)

eCORRECTOR wykona korekty dla E-mentor (wydawnictwo SGH)

W ciągu ostatniego roku eCORRECTOR świadczył usługi korekty native speakera dla wielu czasopism naukowych ? Ginekologia Polska, Medical Science Pulse, Acta Innovations, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, oraz wiele innych. W tym miesiącu mamy przyjemność ogłosić, że wygraliśmy kolejny przetarg dotyczący korekt tekstów anglojęzycznych – naszym nowym partnerem jest E-mentor.

E-mentor jest dwumiesięcznikiem wydawanym przez Szkołę Główną Handlową oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. To recenzowane czasopismo jest czytane przez pracowników i studentów ponad 285 instytucji naukowych i firm. Głównym celem wydawców jest rozwój i udoskonalenie systemu edukacji, zwłaszcza kształcenia na odległość. Obszary omawiane w czasopiśmie najczęściej dotyczą (choć nie jest to zbiór zamknięty) następujących zagadnień:

  • e-edukacja
  • zarządzanie wiedzą
  • e-biznes
  • kształcenie ustawiczne
  • metody, formy i programy nauczania ekonomii

Na kartach czasopisma można znaleźć wyniki badań i innowacyjne pomysły naukowe, ale także analizy i prognozy związane z edukacją w Polsce i na świecie. Czytelnicy mogą także zapoznać się z informacjami o publikacjach, stronach internetowych, wydarzeniach czy konferencjach poświęconych tym zagadnieniom. Warto wspomnieć o tym, że E-mentor obejmuje patronat nad niektórymi z nich.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca z E-mentorem w ramach korekt native speakerów będzie owocna. Edukacja jest ważnym czynnikiem w rozwoju każdego społeczeństwa. Z tego powodu ważne jest wsparcie inicjatyw mających na celu nadanie temu procesowi nowej jakości.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług lub zastanawiają się, jak możemy pomóc Waszym publikacjom, zapraszamy do kontaktu poprzez czat eksperta lub naszą skrzynkę mailową  (info@ecorrector.com).

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

MS Word ? łatwo dostępne narzędzie tłumacza i korektora

MS Word ? łatwo dostępne narzędzie tłumacza i korektora

Jednym z najpopularniejszych narzędzi do przygotowania dokumentów tekstowych jest MS Word. Ten program oferuje szeroki wachlarz narzędzi i ustawień, dzięki którym użytkownicy mogą łatwiej przygotować poprawny językowo i atrakcyjny wizualnie dokument. Word jest także dobrym rozwiązaniem dla tłumaczy i korektorów!

Tłumaczenie native speakera w programach typu Word

Znaczna część profesjonalnych tłumaczy używa narzędzi CAT do pracy nad projektami tłumaczeniowymi (co nie jest równoznaczne z tłumaczeniem maszynowym!). Standardowe narzędzie CAT dzieli tekst na segmenty, pozwalając tłumaczowi na skupienie się na każdym zdaniu osobno. Treść zlecenia wyświetla się w dwujęzycznej tabeli, łatwiej więc znaleźć kontekst. MS Word umożliwia konwersję tekstu na tabelę i stworzenie takiej namiastki narzędzia CAT. Nasi tłumacze używający programów typu Word umieszczają tłumaczenie pod tekstem źródłowym ? akapit pod akapitem, a najczęściej zastępują go wersją obcojęzyczną. Co ważne, w eCORRECTOR niemal wszystkie tłumaczenia wykonują native speakerzy języków docelowych. Sięgamy także po pomoc specjalistów będących native speakerami przy projektach wymagających zaawansowanej znajomości tematyki tekstu, takich jak skomplikowane teksty naukowe czy związane z inżynierią.

Korekta native speakera w programach typu Word

eCORRECTOR oferuje dwa rodzaje korekty. W ramach korekty standardowej współpracujemy w wykwalifikowanymi i doświadczonymi językoznawcami, native speakerami języka docelowego. Drugą kategorią jest korekta specjalistyczna, opracowana z myślą o twórcach tekstów naukowych. Powierzamy te teksty native speakerom z tytułem doktora nauk lub praktykującym lekarzom różnych specjalności. Dostępna w programach typu Word możliwość śledzenia zmian jest to ogromnie użyteczna. Każda ingerencja korektora jest wyraźnie pokazana, od najmniejszej po największą. Ponadto, native speaker może zostawić komentarz wszędzie tam, gdzie zdanie jest niejasne lub konieczna jest interwencja autora. Dokument można zapisać w takiej formie lub zaakceptować zmiany i otrzymać finalną wersję pliku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług tłumaczenia i korekty plików w różnych formatach (np. PDF, InCopy, LaTex, PowerPoint, Excel i wiele innych), chętnie odpowiemy na nie na czacie eksperta lub drogą mailową pod adresem info@ecorrector.com

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

 

Korekty i tłumaczenia native speakerów w programie Excel

Korekty i tłumaczenia native speakerów w programie Excel

Excel oraz inne tego typu programy zazwyczaj używane są do obliczeń, raportów finansowych czy zestawień. Jednak nasi native speakerzy mogą wykonać w nich także korektę i tłumaczenie! Nie jest to oprogramowanie projektowane z myślą o pisaniu. Posiada jednak narzędzia edycji tekstu, które mogą wesprzeć Państwa firmę w przygotowaniu obcojęzycznej treści najwyższej jakości.

Programy takie jak Excel zbudowane są z rzędów i kolumn wypełnionych pojedynczymi komórkami. Taka struktura może być przydatna podczas tworzenia broszur czy katalogów w wielu językach. Każde zdanie może znajdować się w osobnej komórce pierwszej kolumny. Poszczególne tłumaczenia mogą wtedy znajdować się w kolejnych ? np. angielskie w drugie kolumnie, niemieckie w trzeciej, hiszpańskie w czwartej, itd. Dzięki takiemu rozłożeniu tekstu dokładnie wiadomo, gdzie dane zdanie wstawić!

Wprawdzie sprawdzenie pisowni jest jedną z funkcji programu Excel, można go też użyć w korekcie na kilka innych sposobów. Nasi native speakerzy znają trzy główne metody. Pierwszą jest utworzenie osobnej kolumny dla korygowanych komórek. Druga polega na zaznaczeniu poprawianych miejsc kolorem. Niewiele osób ma świadomość trzeciej metody – Excel pozwala także na śledzenie zmian! Nie jest to tak czytelne, jak w przypadku Worda – program zaznacza ramy całej komórki, a po najechaniu na nią kursorem rozwija meny z komentarzem.

Stosowanie programów zbudowanych z komórek nie jest wygodne w przypadku tekstów tłumaczonych tylko na jeden język. Sprawdza się jednak bardzo dobrze w przypadku treści przekładanych na kilka lub kilkanaście!

Native speakerzy mogą także zostawiać komentarze w przypadku niejasności. To przydatna funkcja, zwłaszcza dla tekstów wymagających precyzji, jak np. listy substancji, instrukcje.

Czekamy na kontakt w sprawie innych formatów, jakie powinniśmy wprowadzić do naszej oferty. Nasz zespół chętnie pomoże Państwu w kwestiach związanych z tłumaczeniami i korektami projektów typu Excel (ale nie tylko!). Można nas znaleźć na czasie eksperta lub na info@ecorrector.com.

 

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

 

Kolejny album korygowany przez native speakerów eCORRECTOR

Kolejny album korygowany przez native speakerów eCORRECTOR

Kilkakrotnie wspieraliśmy naszych klientów w ich wizualnych projektach – nasi native speakerzy korygowali album lub inną publikację o zbliżonym profilu. Jednym z niedawnych przedsięwzięć jest współpraca z Instytutem Łukasiewicza, któremu pomogliśmy stworzyć polsko-angielski album w ramach projektu Jak było naprawdę? Niemieckie obozy, polscy bohaterowie. Ostatnio nasi native speakerzy mieli okazję korygować album o Janie Pawle II i jego wizytach w klasztorze Urszulanek w Jaszczurówce. Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

Herb_Gmina_Miasto_Zakopane

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane

Miłość do gór jest jedną z cech charakterystycznych tej znanej niemal wszystkim postaci. Mamy do dyspozycji ogrom źródeł, które pokazują lub omawiają jego wycieczki górskie czy umiłowanie do jazdy na nartach. Ze względu na swoje położenie, klasztor w Jaszczurówce był przez niego często odwiedzany właśnie w tym celu.

Album przede wszystkim nakreśla historię tego miejsca, ale wspomina także o innych osobach, które są związane z tym szczególnym obszarem.

Firma By Mouse z Zakopanego jest naszym klientem od jakiegoś czasu. Tematyka projektów, nad którymi wspólnie się pochylamy, jest zawsze inna, dzięki czemu nasz zespół native speakerów ma szansę stawić czoła ciekawym wyzwaniom.

Liczymy na dalszą, jeszcze bardziej owocną współpracę przy korektach albumów, a inne osoby zainteresowane korektą publikacji zachęcamy do kontaktu.

Możliwość zaprezentowania kilku wizualizacji albumu jest dla nas wielkim zaszczytem. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi, a także z całym albumem – treść jest naprawdę interesująca.

47

25

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

 

 

Habilitacja Redaktora Naukowego eCORRECTOR

Habilitacja Redaktora Naukowego eCORRECTOR

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasz Redaktor Naukowy, dr Mark J. Hunt, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego (PAN).  Mark Hunt jest autorem ponad 20 publikacji dotyczących neurofarmakologii, które ukazały się w międzynarodowych czasopismach recenzowanych o wysokim prestiżu, jak np. Journal of Neuroscience oraz Biological Psychiatry. Po otrzymaniu stopnia doktora na Uniwersytecie w Cambridge, rozpoczął w 2006 działalność naukową w Instytucie Nenckiego. Jego najważniejsze dokonania badawcze wiążą się z identyfikacją anormalnie szybkiej aktywności mózgu przy schizofrenii, co może pomóc w zrozumieniu jej patologii oraz przygotowaniu efektywniejszych metod leczenia farmakologicznego.

Wszyscy pracownicy eCORRECTOR zdają sobie sprawę z wysokich wymagań, którym sprostać muszą naukowcy pragnący opublikować swoje dokonania w recenzowanych wydawnictwach międzynarodowych. Habilitacja uzyskana przez naszego Redaktora Naukowego potwierdza wagę dążenia do doskonałości naukowej, będącej jednym z filarów działalności eCORRECTOR. Mark J. Hunt uważnie kontroluje przebieg korekt naukowych i osobiście wybiera native speakerów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach z doświadczeniem w redakcji tekstów naukowych. Nasi korektorzy otrzymali swoje stopnie doktorskie lub ich ekwiwalenty (jak np. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) na światowej sławy uniwersytetach. Wielu z nich kontynuuje karierę naukową w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych, publikując własne teksty oraz zgłębiając tajniki najnowszych wymogów redakcyjnych.

 

O eCORRECTOR:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.