Tłumaczenia i korekty z gwarancją kontroli jakości

Nieustannie poszukujemy specjalistów, którzy zdobywają stopnie naukowe, uczestniczą w badaniach i grantach, propagują badania własne na drodze publikacji i uczestnictwa w konferencjach. Nawiązujemy relacje z reprezentantami nawet najbardziej niszowych obszarów badań. Publikacje naszych specjalistów muszą być nienaganne, gdyż tylko wtedy mamy pewność, że będą oni potrafili odpowiednio ocenić i skorygować artykuł naukowy przeznaczony do publikacji. Wierzymy, że połączenie doskonałej znajomości języka publikacji oraz bezbłędnego rozumienia założeń danej dziedziny to przepis na idealnego korektora. Wśród naszych native speakerów są lekarze medycyny, biolodzy, filozofowie, filolodzy, matematycy, socjologowie oraz wielu innych ekspertów.
Tłumaczenia i korekty z gwarancją kontroli jakości
Głównym celem eCORRECTOR w wymiarze korekt artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji wykonywanych przez wykwalifikowanych native speakerów jest dostarczenie tekstu na najwyższym poziomie jakości językowej i merytorycznej. Poprzeczka jest ustawiona wysoko, wprowadziliśmy więc Gwarancję Kontroli Jakości, aby dać naszym klientom pewność, że dzięki współpracy z nami mogą z dumą pokazać światu swoje osiągnięcia badawcze. Założeniem tej procedury jest nieustanna dbałość o to, aby przekazywane nam publikacje spełniały wszelkie wymogi redaktorów i recenzentów najbardziej prestiżowych czasopism oraz wydawnictw naukowych. Potwierdzeniem naszej skuteczności są liczne artykuły, które zostały opublikowane w zagranicznych czasopismach po korekcie specjalistycznej. Starannie opracowane instrukcje oraz osobiste zaangażowanie naszych ekspertów w pracę nad każdym tekstem to jedynie część tego, co stanowi Gwarancję Kontroli Jakości.

Na czym polega Gwarancja Kontroli Jakości eCORRECTOR?

Klasyfikacja artykułu

Klasyfikacja artykułu

Pierwszym krokiem jest odpowiednia klasyfikacja przesyłanych artykułów oraz monografii pod kątem treści i specyfiki omawianej dziedziny nauki. Jest to niezbędne, gdyż dzięki temu możemy dobrać korektora najlepszego dla danego tekstu. Wybieramy specjalistę i praktyka dziedziny, którego wykształcenie (często obejmujące zdobycie stopnia doktora) i dorobek naukowy odpowiadają tematyce tekstu.

Szczegółowe sprawdzenie

Szczegółowe sprawdzenie

Wszystkie korygowane treści naukowe są dokładnie sprawdzane pod kątem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym. Każdy native speaker, z jakim współpracujemy swobodnie porusza się w obrębie dziedziny nauki poruszanej w publikacji. Umożliwia to wychwycenie wszelkich nieścisłości językowych oraz korzystniejsze zaprezentowanie wyników badań w języku obcym.

Science editor

Spełnienie wymogów

Ważnym elementem wprowadzonej procedury jest nakierowanie korekty na spełnienie wymogów stawianych przez czasopisma, także te znajdujące się na liście filadelfijskiej. Nasi eksperci w pełni rozumieją kryteria stawiane autorom manuskryptów naukowych przez redaktorów czasopism oraz trafnie identyfikują miejsca potencjalnych zastrzeżeń recenzentów, zapobiegając im w sposób zachowujący główną myśl tekstu.

Śledzenie zmian

Śledzenie zmian

Tekst po korekcie jest zaprezentowany klientowi zawsze w dwóch postaciach. Jedną z nich jest format ?śledzenie zmian?, przy pomocy którego klient może samodzielnie przeanalizować wprowadzone zmiany. Drugą postacią jest wersja ?czysta?, czyli taka, którą można od razu przesłać do czasopisma.

hold a PhD

Pełen profesjonalizm

Gwarancja Kontroli Jakości daje Państwu pewność, że jeśli pojawią się jakieś uwagi, eCorrector odniesie się do nich w pełni profesjonalnie i zapewni wymagane poprawki.

Dobór eksperta

Dobór eksperta

Dobór eksperta znającego odpowiednią dziedzinę nauki od podszewki ? eCORRECTOR korzysta jedynie z usług profesjonalistów z konkretnych obszarów nauki. Dbamy o to, aby tekst został przekazany najbardziej wykwalifikowanemu z nich. Każdorazowo nawiązujemy kontakt z native speakerem docelowego języka publikacji, dzięki czemu nasze korekty są nie tylko perfekcyjne pod kątem formalnym, ale i językowym.

Certyfikat Korekty (Certificate of Proofreading)

Zachowanie zasad tej procedury gwarantuje najwyższą jakość publikacji. Dzięki autentycznemu przestrzeganiu jej zasad wykonana korekta artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji odpowiada wymogom prestiżowych czasopism naukowych przy zachowaniu możliwie najkrótszego czasu realizacji
Ewentualne poprawki są dokonywane bez dodatkowych opłat zgodnie z zastrzeżeniami nadesłanymi przez recenzentów dotyczących jakości tekstu, aż do momentu uzyskania pełnej satysfakcji autora
Nad całokształtem procesów wchodzących w skład kontroli jakości tekstów naukowych czuwa nasz redaktor naukowy ? dr Mark Hunt, absolwent Uniwersytetu w Cambridge oraz posiadacz dorobku ponad 25 publikacji i 15-letniego doświadczenia w korektach naukowych.
Każdy tekst, który przejdzie korektę specjalistyczną native speakera otrzymuje Certyfikat Korekty (Certificate of Proofreading), który potwierdza wykonanie wymaganej na szczeblu międzynarodowym specjalistycznej korekty wykonanej przez eksperta z wybranej dziedziny naukowej.