Profesjonalne tłumaczenie native speakera

Wiele firm oferuje tłumaczenie tekstów na dziesiątki języków świata, ale eCORRECTOR wyróżnia się wśród nich współpracą z native speakerami języka docelowego. Można zadać sobie następujące pytanie: czym różni się standardowe tłumaczenie, którego może podjąć się każda osoba biegle władająca danym językiem, od tłumaczenia native speakera? Różnic jest sporo. Znaczna ilość tłumaczeń wykonywanych przez osoby, których pierwszym językiem jest język tekstu źródłowego, opiera się na dosłownym tłumaczeniu zdań i wyrażeń. Częstym rezultatem jest ?słownikowy? wydźwięk tekstu i niezbyt pozytywne wrażenie wywarte na potencjalnych czytelnikach. Native speaker dokonuje czegoś więcej niż tłumaczenia – dokonuje lokalizacji, czyli nadania tekstowi odpowiedniej naturalności i płynności. Tłumaczenie wykonane przez native speakera uchroni tekst przez błędami kulturowymi czy językowymi (zwłaszcza tymi wyczuwalnymi tylko przez rodzimych użytkowników), które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na jego odbiór.

Jakie teksty powinniśmy poddać tłumaczeniu native speakera?

Opisy produktowe

Opisy produktów przeznaczonych do eksportu na rynki zagraniczne, w tym teksty marketingowe, reklamowe i PR-owe

Teksty użytkowe

Reklamy hoteli oraz wszelkich miejsc, gdzie dużą bazę klientów stanowią odbiorcy zagraniczni, a także stosowane w nich teksty użytkowe, np. menu restauracji

Teksty komercyjne

Teksty komercyjne przeznaczone do publikacji, w tym druku wielonakładowego, np. katalogi, ulotki i broszury informacyjne

Literaturę i publikacje

Literatura piękna oraz non-fiction, takie jak reportaże czy newsy oraz publikacje naukowe i fachowe w postaci książki, artykułu, monografii, itd.

Dlaczego warto korzystać z tłumaczeń native speakera?

eCORRECTOR współpracuje z wykwalifikowanymi native speakerami i wykonuje tłumaczenia dla klientów i instytucji z różnych dziedzin wiedzy.

  • Nasze tłumaczenie native speakera zapewnia naturalność językową, dzięki czemu tekst staje się przyjemny w odbiorze dla zagranicznego klienta lub partera biznesowego
  • Nasze teksty nie zawierają wpadek na gruncie kulturowym czy też związanych ze specyfiką danego języka, społeczeństwa bądź regionu
  • Nasi native speakerzy z racji codziennego obcowania ze swoim językiem są świadomi nieustannych zmian zachodzących w jego obrębie i potrafią oddać tłumaczoną treść w sposób naturalny i skuteczny

Darmowa wycena tłumaczenia tekstu przez native speakera

Dlaczego native speaker?

  • Najczęstszy wymóg recenzentów wydawnictw z listy filadelfijskiej
  • Zapewnienie naturalności języka przy promocji produktów za granicą
  • Perfekcja języka publikacji i prezentacji zagranicznych
  • Brak wpadek kulturowych