Tłumaczenie publikacji naukowych

Proces tłumaczenia publikacji naukowej, znacznie bardziej złożony i wymagający niż inne rodzaje tłumaczenia, rozpoczyna się od wyboru eksperta, który dzięki specjalizacji w danej dziedzinie będzie idealny do pracy z danym tekstem.
Tylko dobór fachowca z kierunkowym wykształceniem zbliżownym do obszaru poruszanego w publikacji oraz udokumentowanym doświadczeniem akademickim pozwoli na należyte zaprezentowanie dokonań naukowych autora przy użyciu aktualnej terminologii oraz zgodnie ze standardami badanej dziedziny i języka docelowego. Główna trudność w tłumaczeniu publikacji naukowych polega na zastosowaniu odpowiedniego rejestru docelowego języka akademickiego przy zachowaniu treści i jakości oryginału. Odpowiednie dopasowanie słownictwa oraz charakteru tekstu do realiów panujących w danej gałęzi nauki podnosi szanse na prestiżową publikację i umacnia perspektywnę kontynuacji badań np. w zagranicznych ośrodkach.
Tłumaczenie publikacji naukowych

Kto dokonuje tłumaczeń publikacji naukowych?

Wykwalifikowani specjaliści

Współpracujemy z tłumaczami będącymi równocześnie wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie tłumaczonego tekstu.

Profesjonalny tłumacz

Tłumacze dobierani są adekwatnie do tekstu, zgodnie z jego tematyką, dziedziną oraz przeznaczeniem, przez co treść jest tłumaczona w pełni profesjonalnie.

Doskonała opinia wśród recenzentów

Dokładne odzwierciedlenie tematyki artykułu z dbałością o zachowanie zamierzeń oraz celów publikacji jest nieodłącznym elementem usługi tłumaczenia artykułów naukowych ? publikacje są namacalnym dowodem działalności naukowej ich autora. Do zdobycia szacunku w międzynarodowym środowisku akademickim niezbędny więc jest poprawny językowo i merytorycznie artykuł w języku docelowym (głównie angielskim). Niestety, łatwo utracić doskonałą opinię poprzez przesłanie tekstu niespełniającego kryteriów, zwłaszcza językowych ? wymogiem wydawców i recenzentów jest zapewnienie tekstu poprawnego gramatycznie i stylistyczne, te niedopracowane pod tym względem (mimo doniosłej naukowo teści) są niestety odrzucane. Z tego względu tłumaczenie publikacji naukowej wymaga ogromnej wiedzy i znajomości języka obcego na poziomie dostępnym tylko jego rodzimym użytkownikom. Do realizacji tego typu tłumaczeń wybieramy specjalistów, którzy swobodnie poruszają się w polu badawczym autora tektsu.
Tłumaczenie publikacji naukowych

Dobór fachowca i ciągła kontrola jakości

Współpracujemy z wykwalifikowanymi biologami, lekarzami medycyny, technologami, filologami oraz całym szeregiem osób reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Niejednokrotnie posiadają one tytuł doktora w obszarze podejmowanym przez manuskrypt oraz własny dorobek naukowy, co uwierzytelnia ich umiejętności językowe i specjalistyczną wiedzę. Dzięki takiemu doborowi fachowca oraz ciągłej kontroli jakości pracy prowadzonej przez zespół eCORRECTOR tłumaczenia artykułów naukowych zawsze osiągają najwyższą jakość, spełniając wszystkie kryteria narzucane dla tego typu tekstów.

Tłumaczenie publikacji naukowych darmowa wycena

Idealne dopasowanie tekstu do języka docelowego

Aby zyskać całkowitą pewność idealnego dopasowania tekstu do języka docelowego oraz wymogów czasopisma zagranicznego ? tłumaczenie publikacji naukowej warto poddać korekcie specjalistycznej native speakera (podlinkowane). Pozwoli ona na jeszcze precyzyjniejsze dopasowanie tekstu do wymogów wydawcy, co umożliwi bezproblemową publikację oraz zaprezentowanie swoich dokonań na arenie międzynarodowej.
Oferowane przez eCORRECTOR tłumaczenia artykułów naukowych znalazły uznanie wśród szerokiego grona naukowców oraz instytucji naukowych. Artykuły, które zostały przetłumaczone przez naszych tłumaczy, a następnie poddane korekcie specjalistycznej native speakera, zostały opublikowane w wielu światowej klasy czasopismach: