Współpraca z wydawnictwami naukowymi

Oferujemy usługę redakcji i korekty specjalistycznej, która wykonywana jest przez native speakerów języka angielskiego ze stopniem doktora oraz znajomością danej dziedziny. Jest to usługa rekomendowana w przypadku artykułów zawierających specjalistyczną terminologię z zakresu m.in. biomedycyny, chemii oraz inżynierii.

Korekta native speakera

Oferujemy też korektę standardową, wykonywaną przez native speakerów języka angielskiego będących doświadczonymi lingwistami. Jest ona dobrym rozwiązaniem w przypadku tekstów, które nie zawierają wiele technicznej terminologii.

Poprawa wskaźnika cytowań

Mamy świadomość tego, jak istotny dla czasopism jest wskaźnik cytowań. Poprawiając przejrzystość języka w tekstach chcemy sprawić, by wynik ten był jak najwyższy. Tak też się dzieje ? nasze korekty pomogły wielu czasopismom poprawić swoją punktację MNiSW.

Proces publikacji

Nasze usługi ułatwiają i przyspieszają wydawcom i czasopismom proces publikacji. Sprawdzone przez nas teksty są zrozumiałe dla czytelnika i charakteryzują się poprawnym użyciem specjalistycznej terminologii.

Współpracujemy z licznymi czasopismami naukowymi, dzięki czemu doskonale rozumiemy potrzeby i wymogi ich redaktorów. Rutynowo radzimy sobie z dużymi objętościami tekstów (np. 80 tys. słów na jedno wydanie).
Sprawdzamy artykuły  m.in. dla:

  • Folia Histochemica et Cytobiologica
  • Acta Neurobiologiae Experimentalis
  • Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems
  • Cardiology Journal
  • Endokrynologia Polska
  • Ginekologia Polska
  • International Maritime Health
  • Medical Science Pulse
  • Meteorology, Hydrology and Water Management ? Research and Operational Applications
  • Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie

Native speakerzy języka angielskiego
Doskonałość akademicka
Redakcja lub korekta wykonywana przez specjalistów ze stopniem doktora
Ponad 30 dziedzin naukowych

Wsparcie językowe i sprawdzanie plagiatu

Dla redaktorów, którzy chcą mieć pewność, że publikowane przez nich teksty są całkowicie oryginalne wykonujemy, za niewielką opłatą, usługę antyplagiatową.

Zapewniamy także wsparcie językowe na każdym etapie publikacji książki.
Wprowadziliśmy możliwość przeprowadzenia warsztatów dotyczących skutecznego pisania tekstów naukowych, odpowiadania na uwagi recenzentów i innych związanych tematów.

Nasze warsztaty i szkolenia

Cennik

Każde czasopismo naukowe ustala swoje wymogi redakcyjne, oferujemy więc usługi językowe idealnie dopasowane to tych wytycznych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasza redakcja, korekta lub tłumaczenia specjalistyczne i standardowe (dla tekstów nienaukowych) mogą wesprzeć rozwój czasopisma. Nasza oferta obejmuje także pakiety dla wydawnictw naukowych, dzięki którym mogą mieć pewność profesjonalnego opracowania dużych objętości w określonym czasie harmonogramu wydawniczego.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym kierownikiem ds. czasopism naukowych, mgr Agatą Sibilską-Woźniacką a.sibilska@ecorrector.com, tel: +48 607 770 235.

Kontakt