Tłumaczenie dokumentacji medycznej

Obowiązkiem służby zdrowia jest prowadzenie szczegółowej i rzetelnej dokumentacji medycznej każdego leczonego przypadku, co umożliwia odpowiednie rozpoznanie choroby oraz dokładną obserwację skuteczności terapii.
Dzisiejszy świat pozwala na korzystanie z usług medycznych na całym globie, np. podczas podróży służbowych czy urlopów. Możliwe jest także podejmowanie leczenia w zagranicznych ośrodkach, które oferują nowatorskie metody leczenia czy umożliwiają przeprowadzenie zaawansowanych zabiegów i operacji. Z tych właśnie powodów konieczna staje się współpraca z osobami zajmującymi się zawodowo przekładem takich informacji.
Tłumaczenie dokumentacji medycznej

Jaką dokumentację medyczną tłumaczymy?

Wypisy

Wypis ze szpitala czy kliniki, karta pacjenta, historia choroby, skierowanie lekarskie, zwolnienie lekarskie, opinia medyczna bądź psychologiczna.

Wyniki

Wyniki badań MRI, TK, EKG, EEG, USG oraz wiele innych

Dokumentacje

Dokumentacja badań klinicznych ? protokół badania klinicznego, broszura badacza, dzienniki pacjenta, formularz świadomej zgody

Instrukcje

Instrukcja obsługi aparatury medycznej i diagnostycznej, zestawów badawczych.

Tłumaczenie dokumentacji medycznej przez lekarzy specjalistów

eCORRECTOR oferuje usługę profesjonalnego tłumaczenia dokumentów medycznych przez lekarzy specjalistów z danej dziedziny, którzy dysponują zaawansowanymi umiejętnościami językowymi oraz wiedzą ekspercką. Dzięki współpracy z praktykami otrzymają Państwo gwarancję profesjonalnego i poprawnego tłumaczenia dokumentacji medycznej, co z pewnością pozytywnie wpłynie na dalsze działania związane z leczeniem. Ponadto, przedstawienie profesjonalnie przetłumaczonej dokumentacji medycznej w języku zrozumiałym dla lekarza znacznie usprawni cały proces leczenia.

Kontynuacja leczenia za granicą

Tłumaczenie dokumentacji medycznej jest nieodłącznym elementem skutecznej terapii w przypadkach kontynuacji leczenia za granicą lub przeniesienia go do innego kraju. Niestety, nie każdy lekarz swobodnie posługuje się językami obcymi oraz związaną z tym specjalistyczną terminologią. Aby podjęte przez niego działania nie szkodziły pacjentowi, wyniki badań, diagnoza oraz cały przebieg leczenia muszą być ujęte w formie w pełni zrozumiałej dla wybranego lekarza nadzorującego ? zwłaszcza w przypadkach transferu leczenia do niepartnerskiego ośrodka.

Darmowa wycena tłumaczenia dokumentacji medycznej

Kto dokonuje tłumaczenia?

Lekarze specjaliści

Naszymi tłumaczami są lekarze specjaliści, których wiedza merytoryczna oraz lingwistyczna jest na najwyższym poziomie.

Tłumacz przysięgły

Jeżeli przekazane dokumenty medyczne tego wymagają, do wykonania zlecenia angażujemy tłumaczy przysięgłych ze specjalizacją medyczną.

Kontrola merytoryczna

Cały przebieg realizacji jest ściśle kontrolowany pod względem jakości i poprawności merytorycznej tekstów.

profesjonalne tłumaczenie dokumentacji medycznej


lek. med. Aleksander Kozak

kierownik zespołu tłumaczeń biomedycznych

Ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odbył staż w USA, Indiach i Rosji. Posiada 4 letnie doświadczenie w tłumaczeniu artykułów medycznych. Prowadzi własną działalność naukową. Biegle posługuje się j. angielskim, niemieckim i rosyjskim.


Dlaczego dokumenty medyczne powinny być tłumaczone przez specjalistów?

Skuteczne leczenie

Źle lub niedokładnie przetłumaczone wyniki badań medycznych mogą skutkować nieprawidłową diagnozą, a co za tym idzie ? podjęciem nieskutecznego leczenia, co może doprowadzić do tragicznych skutków.

Standardy merytoryczne

Część dokumentów medycznych musi spełniać ściśle określone standardy formalne i merytoryczne, doskonale znane jedynie praktykom.

Skomplikowana terminologia

Język dokumentacji medycznej zawiera dużą ilość skomplikowanej terminologii, wymaga zatem specjalistycznej wiedzy z dziedziny medycyny, którą nasi eksperci posługują się na co dzień.
Z naszych usług tłumaczenie dokumentacji medycznej korzystają kliniki medyczne, lekarze, naukowcy, instytuty oraz firmy biomedyczne